Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Per Gunnarsson, projektledare SSAM

PreZero, som utför tömningarna, anpassar rutten till de miljöhus där kärlen börjar bli fulla.

Tekniken bakom de smarta kärlen

Med hjälp av en givare kommunicerar sopkärlet när det är fullt och behöver tömmas. På så sätt kör sopbilen bara när det behövs, där det behövs. Det ger ett minskat klimatavtryck samtidigt som det ökar service och trivsel eftersom vi undviker överfulla sopkärl i våra miljöhus.

Det är Bintel som har levererat IoT-­lösningarna till Växjö och SSAM. Möjligheterna att få goda resultat hänger till stor del på förmågan att knyta samman de många olika delarna. Nivå-mätarna som placerats i sopkärlen känner av när det börjar bli fullt i kärlet och data från sensorerna skickas fortlöpande till Bintel i Wexnets trådlösa LoRA-nät. Utifrån den skapas en AI-optimerad körtur, som SSAM dagligen skjuter ut till EDP Mobile. Körturen används slutligen av PreZero för att utföra tömningarna.

– När vi har fått in mätvärdena tar AI hand om det och beräknar när det behöver tömmas. Det är ett självlärande system. En utmaning har varit att att koppla ihop Bintels molnlösning med våra befintliga system, så att det kan trilla ut en behovsanpassad körlista varje dag i bilens dator, säger SSAMs projektledare Per Gunnarsson.

Totalt kommer en fjärdedel av Växjö kommuns avfallskärl i flerfamiljshus och från verksamheter att kopplas upp och kommunicera med stadsnätet för IoT-enheter.

– På ett år får vi in 12 miljoner mätvärden från miljörummen. Utifrån den informationen kommer både vi och våra kunder kunna bli mer handlingskraftiga och mer proaktiva. Vi ser att informationen kan användas för att effektivisera sophämtningen på fler sätt än att enbart tömma kärlen behovsstyrt.

Givaren känner av om sopkärlet håller på att bli fullt.

Hytten i en sopbil

Föraren får ut dagens behovsanpassade körlista i bilens dator.

Senast uppdaterad: 5 september 2022