Återvinning

Du lämnar in ditt sorterade avfall - vi återvinner det. Enligt svensk lagstiftning är du skyldig att sortera ditt avfall och lämna det på rätt ställe. Genom återvinning kan vi tillsammans minska påverkan på miljön och klimatet.

Varje år slänger varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor. De senaste 40 åren har mängden sopor fördubblats. Mängden kan fördubblas igen om 15 år om det fortsätter i samma takt.

Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Som invånare har du en skyldighet att sortera returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel och grovsopor. Den skyldigheten är reglerad i lag.

Utöver lagstiftning styrs sortering av avfall i Sverige av EU-direktiv, riksdagens beslutade miljömål och kommunernas regler för avfallshantering.

Idag kan vi återvinna nästan allt avfall och använda det till nya produkter. Av restavfall kan vi till exempel tillverka energi i form av el och värme. Metallförpackningar blir nya konservburkar. Matavfall sorteras och används till att tillverka biogas, ett miljövänligt bränsle för både bussar och bilar. Endast en liten del av det avfall som lämnas in måste deponeras, det vill säga läggas på soptippen.

Vi är glada att du tar ditt ansvar och sorterar ditt avfall, på så vis hjälper du till att minska avfallsmängderna. Vill du lära dig mer om återvinning och återbruk hittar du mer information i Kunskapsbanken.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021