Om SSAM

SSAM är ett regionalt avfallsbolag som ägs av Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner. SSAM är en sammanslagning av avfallsverksamheterna i respektive kommun. Syftet med samordningen är att utveckla avfallshanteringen i hela regionen.

SSAM bildades 2018 och har sedan 1 januari 2019 ansvaret för all avfallshantering i de fem ägarkommunerna. Det handlar om exempelvis sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning för ungefär 140 000 invånare.

Vår vision är ett Småland utan avfall. För att sträva mot vår vision har vi som mål att minska mängderna mat- och restavfall samt grovavfall med 25 procent till 2025.

SSAM arbetar för att öka återbruket och att fler sorters avfall ska kunna sorteras på återvinningscentralerna. Det pågår också ett införande av fastighetsnära insamling i fyrfackskärl i våra kommuner.

VD & styrelse

VD: Jessica Cedervall

Styrelseordförande: Anna Tenje

Vice ordförande: Bo Mazetti-Nisson

Ledamöter: Lars Altgård, Mikael Jeansson, Bengt Germundsson

Ersättare: Anna Johansson, Eva-Marie Ballovarre, Joakim Pohlman, Martin Edberg, Simon Walfridsson

Ledningsgruppen

Jessica Cedervall, VD, jessica.cedervall@ssam.se, 0470-412 96 

Nicholas Jonasson, avdelningschef ÅVC & behandling, nicholas.jonasson@ssam.se, 0470-412 76

Gert Hansson, tf avdelningschef insamling & transport, gert.hansson@ssam.se, 0470-41289

Annika Hermansson, tf ekonomichef, annika.hermansson@ssam.se070-528 33 02

Protokoll

Protokoll 2018-09-10 (, 696.8 kB)
Protokoll 2018-10-08 (, 795.8 kB)


Bolagsstämma/årsstämma

Protokoll bolagsstämma 2018-06-18 (, 487.2 kB)


Protokoll konstituerande möte 2018-03-28 (, 13.2 kB)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020