Bild på återvinningsstation med gröna containrar

Återvinningsstationer

Från och med den 1 januari 2024 ägs och drivs alla återvinningsstationer i Växjö, Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Älmhult, Alvesta och Ljungby av SSAM. På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, tidningar, textilier och batterier dygnet runt.

Däremot får man inte dumpa övrigt avfall, så som säckar med osorterat avfall eller annat avfall som inte samlas in på återvinningsstationerna. Det räknas som nedskräpning och är olagligt enligt 15 kap. 26§ Miljöbalken. Den som skräpar ner kan få böter eller fängelse, beroende på hur allvarlig och omfattande nedskräpningen är. Därför kan nedskräpning på SSAM:s återvinningsstationer polisanmälas. Har du avfall som inte samlas in på återvinningsstationerna ska det lämnas på en återvinningscentral.

På ett år slänger varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor. Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Det minskar också kostnaderna. Vi är glada att du tar ditt ansvar och sorterar ditt avfall, på så vis hjälper du till att minska avfallsmängderna. Tillsammans når vi ett Småland utan avfall.

Senaste nyheterna:

2024-03-07 Återvinningsstation stänger. Återvinningsstationen på Fiskevägen i Älmhult har varit pausad sedan oktober 2023 och stänger nu permanent.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 7 mars 2024