Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Bild på återvinningsstation med gröna containrar

Återvinningsstationer

Från och med den 1 januari 2024 ägs och drivs alla återvinningsstationer i Växjö, Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Älmhult, Alvesta och Ljungby av SSAM. På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, tidningar, textilier och batterier dygnet runt.

Däremot får man inte dumpa övrigt avfall, så som säckar med osorterat avfall eller annat avfall som inte samlas in på återvinningsstationerna. Det räknas som nedskräpning och är olagligt enligt 15 kap. 26§ Miljöbalken. Den som skräpar ner kan få böter eller fängelse, beroende på hur allvarlig och omfattande nedskräpningen är. Därför kan nedskräpning på SSAM:s återvinningsstationer polisanmälas. Har du avfall som inte samlas in på återvinningsstationerna ska det lämnas på en återvinningscentral.

På ett år slänger varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor. Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Det minskar också kostnaderna. Vi är glada att du tar ditt ansvar och sorterar ditt avfall, på så vis hjälper du till att minska avfallsmängderna. Tillsammans når vi ett Småland utan avfall.

Senaste nyheterna:

2024-07-19 Kontakta Alwex vid behov av tömning av glasbehållare på campingplatser. Vänligen kontakta Alwex vid behov av tömning av glasbehållare på campingplatser i Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd, Älmhult, Alvesta och Ljungby kommun.

2024-07-16 Återvinningsstationen på Häringetorp har flyttats. Återvinningsstationen är nu placerad närmre återvinningscentralen på Häringetorp, Gemla. Läs mer här.

2024-07-05 Återvinningsstationer stänger. Återvinningsstationerna på Evedalsvägen i Växjö och Plåtslagarvägen i Lessebo stängs ner på grund av upprepad nedskräpning och dumpning av felaktigt avfall. Läs mer här.

2024-05-29 Återvinningsstation stänger. Återvinningsstationen på Raskens väg i Växjö stänger den 14 juni på grund av säkerhetsskäl i samband med tömning. SSAM hänvisar istället till återvinningsstationen vid Stallvägen.

2024-04-30 Återvinningsstation stänger. Återvinningsstationen på Fagrabäcksvägen i Växjö stänger den 30 april 2024 på grund av anläggning av ny väg.

2024-03-07 Återvinningsstation stänger. Återvinningsstationen på Fiskevägen i Älmhult har varit pausad sedan oktober 2023 och stänger nu permanent.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 19 juli 2024