Försenad sophämtning

Sophämtningen i Växjö kommun är försenad. Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt. Helgkörning kan förekomma.

Taxor och avgifter

Ta del av de fullständiga taxorna för respektive kommun. Taxan för sophämtning är uppdelade i en grundavgift och en hämtningsavgift.* Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om kommunernas taxor varje år.

Slamtaxan är ett totalpris per storleksklass av brunn där behandlingsavgift och hämtningsavgift ingår.

*Grundavgift: en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.
Hämtningsavgift: påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Senast uppdaterad: 1 januari 2021