Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Taxor och avgifter

Ta del av de fullständiga taxorna för respektive kommun. Taxan för sophämtning är uppdelade i en grundavgift och en hämtningsavgift.* Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om kommunernas taxor varje år.

Slamtaxan är ett totalpris per storleksklass av brunn där behandlingsavgift och hämtningsavgift ingår.

*Grundavgift: en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.
Hämtningsavgift: påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Senast uppdaterad: 18 december 2023