Taxor och avgifter

Ta del av de fullständiga taxorna för respektive kommun. Taxan för sophämtning är uppdelade i en grundavgift och en hämtningsavgift.* Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om kommunernas taxor varje år.

Slamtaxan är ett totalpris per storleksklass av brunn där behandlingsavgift och hämtningsavgift ingår.

Ändringar 2022

På grund av entreprenörsbyte för slamhämtning har en ny taxa antagits från och med 1 april 2022 i kommunerna Markaryd och Älmhult. För Lessebo och Tingsryds kommun gäller detsamma från och med 1 maj 2022. I Växjö kommun är taxan oförändrad. För att se taxan som gäller i din kommun, gå in under respektive flik nedan.

OBS! Punkt 5 om slamavskiljare utgår i huvuddokumentet för taxa.
Det ersätts av ett separat dokument under respektive kommun: Slamtaxa 2022.

*Grundavgift: en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.
Hämtningsavgift: påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022