Slamtömningsfordon

Slamtömning

Slamavskiljare från enskilda avlopp töms årligen enligt en planerad rutt. Du får en avisering innan tömning påbörjas i ditt område. Om du har registerat din e-postadress hos oss får du aviseringen via e-post.

När kommer slambilen?

Slamavskiljare från enskilda avlopp, till exempel trekammarbrunnar, töms årligen efter en planerad körtur. I undantagsfall kan du få tillåtelse för tömning med längre intervall, men då måste du ansäka om det hos miljöavdelningen i din kommun.

När det är dags för tömning av din slamavskiljare, förbered genom att se till att vägen är framkomlig och att slamavskiljaren är lättåtkomlig för chauffören. Markera gärna brunnen med en pinne eller en flagga.

Täta tankar och slamavskiljare för minireningsverk och BDT töms efter beställning från dig som kund, så kallad budning. I samband med budad tömning kan vi också utföra spolning av ledningar.

Akut tömning

Vid behov av akut tömning under ordinarie arbetstid, kontakta SSAM på 0470-59 95 00. Utanför arbetstid och på helger kan du som bor i Lessebo, Tingsryds, Markaryds och Älmhults kommun kontakta Värends Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är upphandlad utförare för SSAM på 0470-78 88 48. I Växjö kommun finns ingen upphandlad aktör för tömning utanför ordinarie arbetstid, där kan du välja valfri privat aktör.

Bygga nytt avlopp

Om du ska anlägga nytt avlopp, reparera eller bygga om avloppsanläggningen så måste du söka tillstånd hos din kommuns miljöavdelning i god tid. Du måste få ett skritfligt beslut innan du påbörjar arbetet. Vid nybyggnationen är det viktigt att tänka på att slamfordonet ska kunna komma intill slamavskiljaren vid tömning. Avståndet mellan slamavskiljaren och fordonet ska inte vara mer än 15 meter. Platsen där tömningsfordonet ska stanna bör inte vara skymd, till exempel av ett backkrön eller en kurva.

Slamavskiljaren ska vara utformad så att den enkelt går att tömma utan speciella verktyg eller redskap. Locket till slamavskiljaren ska vara av ett lätt material. Taxa för tömning av slamavskiljaren varierar med volymen. För slamavskiljare större än 3m³ betalar du till exempel en högre avgift.

Det är också tillåtet att själv ta hand om slam och latrin om du gör det på ett miljöriktigt sätt, men du måste först söka tillstånd för det hos miljöavdelningen i din kommun.

Mer information finns på avloppsguiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lätt lock till slamavskiljaren

Innan var det vanligt med lock i betong till slamavskiljaren som var 90 centimeter i diameter eller större. För att vår personal ska få en bättre arbetsmiljö och minska risken för belastnings- och
klämskador uppmanar vi till att ha ett lätt lock.

Ett lätt lock väger max 15 kilo och är tillverkat av till exempel plast, glasfiber eller plåt. Lock som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt och som är barnsäkra finns att köpa hos de flesta bygghandlare, VVS-företag eller hos entreprenörer för installation av enskilda brunnar.

Locket ska vara låst för att förhindra olyckor med till exempel barn ska locket vara utrustat med en låsanordning. Om du inte har en nyckelfri låsanordning finns det godkända lås att hämta ut på SSAMs huvudkontor på Stinavägen 3 352 46 Växjö. Kombinationslås räknas inte som en godkänd nyckelfri låsanordning.

Folder om slam
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020