Container och kärlstorlekar

Till företag erbjuder vi olika typer av containrar och kärl. I taxan kan du se vilka containerstorlekar som erbjuds i din kommun.

Containerstorlekar

  • 3 m3:länk till annan webbplatsBredd: 1900 cm. Djup: 1618 cm. Höjd: 1253 cm
  • 6 m3: länk till annan webbplatsBredd: 1906 cm. Djup: 2336 cm. Höjd: 1879 cm
  • 8 m3:länk till annan webbplats Bredd: 1930 cm. Djup: 2836 cm. Höjd: 1880 cm
  • 10 m3:länk till annan webbplats Bredd: 2000 cm. Djup: 3727 cm. Höjd: 2176 cm
Storlekar på container

Kärlstorlekar

  • Matavfall 140 liter: Bredd: 484 mm. Djup: 550 mm. Höjd: 1065 mm.
  • Restavfall 190 liter: Bredd: 559 mm. Djup: 704 mm. Höjd: 1075 mm.
  • Restavfall och trädgårdsavfall: 370 liter: Bredd: 770 mm. Djup: 805 mm. Höjd: 1070 mm.
  • Restavfall 660 liter: Bredd: 1225 mm. Djup: 805 mm. Höjd: 1219 mm.
  • Restavfall 770 liter: Bredd: 1225 mm. Djup: 774 mm. Höjd: 1368 mm.


 kärl och kärlstorlekar
Senast uppdaterad: 2 december 2020