För fastighetsägare och verksamheter

Här har vi samlat användbar information för dig som är fastighetsägare till flerbostadshus samt företag eller verksamheter. Som har eller vill ha sopsortering i din fastighet. Längst ner på sidan hittar du informationsmaterial och broschyrer som du kan skriva ut och använda.

Vi kan hjälpa dig att börja sortera ut matavfall i din fastighet. Kontakta oss på 0470-59 95 00 eller info@ssam.se. Om du vill få förpackningar och tidningar hämtade vid fastigheten så är det den privata marknaden som säljer de tjänsterna. Det står dig fritt att välja vilken enentreprenör du vill.

Mer information och guidning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ändring av producentansvar

Regeringen har beslutat om nya regler för producentansvaret i Sverige. Förändringarna ska leda till att hushållen enkelt ska kunna sortera sina förpackningar och tidningar i nära anslutning till fastigheten. Det innebär att fastighetsnära insamling kommer att gälla för alla hushåll i hela Sverige.

I dag har vi endast hand om insamling av förpackningar och tidningar i Älmhults kommun. I Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Växjö kommuner ansvarar vi inte för den här sortens insamling utan här är det exempelvis Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen. Eftersom detta är en stor förändring i avfallshanteringen som påverkar våra kunder, vill vi informera om kommande förändringar.


Det här har regeringen beslutat:

Från och med januari 2021 ska 60 % av alla hushåll ha sortering av tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar, färgade glasförpackningar och metallförpackningar.

Från och med april 2025 ska 100 % av alla hushåll ha sortering av tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar, färgade glasförpackningar och metallförpackningar.

Fastighetsägaren ska underlätta för borttransport av förpackningar och tidningar och får endast avböja borttransport om det är olämpligt med hänsyn till exempel fastighetens utformning, belägenhet eller trafiksäkerheten.


Hur påverkas du som fastighetsägare?

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB) och TMR är de vi känner till som nu ansöker om tillstånd att bli godkänd utförare i systemet. Vi rekommenderar dig att ta en personlig kontakt med dem för att få mer information.

Om du redan idag har ett avtal med en entreprenör som hämtar förpackningar och tidningar från din/dina fastigheter, rekommenderar vi att du kontaktar dem för information om hur hämtningen påverkas av denna förändring.

För fastighetsägare i Älmhult gäller följande: idag är det SSAM som samlar in förpackningar och tidningar. Detta kommer vi fortsätta att göra fram till 31 augusti 2020. Från och med 1 september 2020 behöver ni upphandla en annan entreprenör som genomför denna tjänst. För att veta vilka som är godkända entreprenörer behöver ni kontakta FTI eller TMR.

Vi har skickat två informationsbrev, det första i oktober 2019 och det andra maj 2020 och meddelat om förändringen gällande producentansvaret för fastighetsägare i Älmhult. Vi har även informerat om förändringen i vårt nyhetsbrev och på vår webbplats samt i fakturan som skickades i januari/februari.

Att samla in förpackningar och tidningar är inte ett kommunalt uppdrag och för insamlingen i flerfamiljsfastigheter finns en fungerande marknad där flera entreprenörer är aktiva.

SSAM samlar inte in förpackningar och tidningar från flerfamiljsfastigheter i övriga ägarkommuner.

För mer information om producentansvaret besök ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller tmr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sortering av matavfall

Vid utsortering av matavfall är det viktigt att alla hyresgäster använder sig av papperspåsen för matavfall och den medföljande påshållaren. Påshållaren ventilerar påsen och minskar risken för att påsen blir blöt och går sönder. Vid slutbehandlingen är papperspåsen det bästa alternativet eftersom den bidrar positivt till rötningsprocessen och ger en renare fraktion.

Beställa nya matavfallspåsar

För att sorteringen ska fungera för hyresgästerna så är det viktigt att det alltid finns nya matavfallspåsar i fastigheten. Du kan antingen ha ett abonnemang på leverans av nya matavfallspåsar eller beställa av oss när det börjar bli dags. Om du väljer att ha ett abonnemang så levererar vi nya påsar efter ett intervall som vi kommer överens om. Påsabonnemanget kostar inget extra. Påsarna till hushållen är på 9 liter och det är 80 stycken i en bunt. Ett genomsnittligt hushåll förbrukar ungefär en bunt per halvår. Matavfallspåsarna ska helst inte ligga för länge, då går de lättare sönder. Beställ därför påsar så att de räcker i ungefär ett halvår i taget.

Påshållare ingår i abonnemanget. Om du behöver fler påshållare så ta kontakt med vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Matavfallspåse
sortering i kök

Bygga miljörum

Planerar du att bygga ett miljörum för sopsortering i din fastighet? Här kan du läsa mer om hur stort det bör vara. Ett miljörum rekommenderas vara 4 meter brett för att de stora kärlen ska kunna placeras med kortsidan utåt, med god framkomlighet mellan kärlen.

Storleken på ett miljörum påverkas av vilken typ av bostäder som är anslutna till utrymmet. Har fastigheten större lägenheter och många barnfamiljer kommer avfallsvolymerna vara betydligt större än i en fastighet med många ensamhushåll och små lägenheter. Storleken på miljörum i tabellen ovan gäller när det är en jämn fördelning mellan stora och små lägenheter.

Beräkningen gäller miljörum med sortering av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall.

Antal hushåll

Storlek på miljörum

1 - 30

16 m² (4 x 4 m)

31 - 50

21 m² (4 x 5,3 m)

51 - 70

26,5 m² (4 x 6,6 m)

71 - 95

31,5 m² (4 x 7,9 m)


Tänk på att antalet fraktioner kan förändras över tid. Utvecklingen går åt utökad sortering. Till exempel kan textil och smått elavfall komma att bli aktuellt att sortera ut i framtiden. Det är därför bra att ta till lite extra yta från början för att enklare kunna komplettera med fler fraktioner längre fram.

I dokumentet ”Handbok om avfallsutrymmen” (, 11.2 MB) finns detaljerade riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnationer.

 

Utskriftsvänlig information om miljörum att skriva ut

Informationsblad om miljörum
Miljöhus
miljöhus

Sorteringsguider

Klicka på respektive bild för att få fram PDF-filen.

Allmän sorteringsguide
sorteringsguide A4
Sorteringsguide fyrfack
Sorteringsguide matavfall
Sorteringsguide hushållsavfall

Till miljöhus

Dessa kan du välja att skriva ut

Ritning miljöhus

Skyltar

Dessa kan du välja att skriva ut

Guide av vad du får slänga i restavfall
Guide av vad du får slänga i matavfall
Dekal med bild på restavfall
Dekal med bild på matavfall
Dekal matavfall med illustration
Dekal restavfall med illustration


Affisher om matavfallssortering

Dessa kan du välja att skriva ut i olika format i din skrivare. T.ex. A3 eller A4.

Affisch syfte med sortering av matavfall
Affisch snart dags att sortera matavfall
Affisch skyldighet att sortera
Sorteringsguide matavfall


Information om matavfallssortering

Folder matavfallssortering till flerfamiljshus

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2020