För fastighetsägare och verksamheter

Här har vi samlat användbar information för dig som är fastighetsägare till flerbostadshus samt företag eller verksamheter. Som har eller vill ha sopsortering i din fastighet. Längst ner på sidan hittar du informationsmaterial och broschyrer som du kan skriva ut och använda.

Vi kan hjälpa dig att börja sortera ut matavfall i din fastighet. Kontakta oss för rådgivning.

Om du vill få förpackningar och tidningar hämtade vid fastigheten så är det den privata marknaden som säljer de tjänsterna. Det står dig fritt att välja vilken enentreprenör du vill.

Mer information och om förpackningar och tidningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information about sorting packaging and newspaper in other languages Länk till annan webbplats.

Ändring av producentansvar

Regeringen har beslutat om nya regler för producentansvaret i Sverige. Förändringarna ska leda till att hushållen enkelt ska kunna sortera sina förpackningar och tidningar i nära anslutning till fastigheten. Det innebär att fastighetsnära insamling kommer att gälla för alla hushåll i hela Sverige.

SSAM ansvarar inte för insamling av tidningar och förpackningar utan här är det exempelvis Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen. Eftersom detta är en stor förändring i avfallshanteringen som påverkar våra kunder, vill vi informera om kommande förändringar.


Det här har regeringen beslutat:

Från och med januari 2023 ska 60 % av alla hushåll erbjudas hämtning av tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar, färgade glasförpackningar och metallförpackningar.

Från och med april 2025 ska 100 % av alla hushåll erbjudas hämtning av tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar, färgade glasförpackningar och metallförpackningar.

Hämtningen ska genomföras av en utförare som godkänts av Naturvårdsverket. Fastighetsägaren ska underlätta för borttransport av förpackningar och tidningar och får endast avböja borttransport om det är olämpligt med hänsyn till exempel fastighetens utformning, belägenhet eller trafiksäkerheten. Avfallet ska då i stället samlas in på en plats som med hänsyn till de omständigheterna ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt.


Hur påverkas du som fastighetsägare?

Kravet på tillstånd för insamling av förpackningar och tidningar träder i kraft januari 2023. I dagsläget finns det ingen tillståndsgiven utförare för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i flerbostadshus. Håll dig uppdaterad i frågan genom att ta del av Naturvårdsverkets information om producentansvar Länk till annan webbplats..

Sortering av matavfall

Vid utsortering av matavfall är det viktigt att alla hyresgäster använder sig av papperspåsen för matavfall och den medföljande påshållaren. Påshållaren ventilerar påsen och minskar risken för att påsen blir blöt och går sönder. Vid slutbehandlingen är papperspåsen det bästa alternativet eftersom den bidrar positivt till rötningsprocessen och ger en renare fraktion. Under relaterade dokument hittar du sorteringsguider att skriva ut.

Beställa nya matavfallspåsar

För att sorteringen ska fungera för hyresgästerna så är det viktigt att det alltid finns nya matavfallspåsar i fastigheten. Du kan antingen ha ett abonnemang på leverans av nya matavfallspåsar eller beställa av oss när det börjar bli dags. Om du väljer att ha ett abonnemang så levererar vi nya påsar efter ett intervall som vi kommer överens om. Påsabonnemanget kostar inget extra. Påsarna till hushållen är på 9 liter och det är 80 stycken i en bunt. Ett genomsnittligt hushåll förbrukar ungefär en bunt per halvår. Matavfallspåsarna ska helst inte ligga för länge, då går de lättare sönder. Beställ därför påsar så att de räcker i ungefär ett halvår i taget.

Påshållare ingår i abonnemanget. Om du behöver fler påshållare så ta kontakt med vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Bygga miljörum

Planerar du att bygga ett miljörum för sopsortering i din fastighet? Här kan du läsa mer om hur stort det bör vara. Ett miljörum rekommenderas vara 4 meter brett för att de stora kärlen ska kunna placeras med kortsidan utåt, med god framkomlighet mellan kärlen.

Storleken på ett miljörum påverkas av vilken typ av bostäder som är anslutna till utrymmet. Har fastigheten större lägenheter och många barnfamiljer kommer avfallsvolymerna vara betydligt större än i en fastighet med många ensamhushåll och små lägenheter. Storleken på miljörum i tabellen ovan gäller när det är en jämn fördelning mellan stora och små lägenheter.

Beräkning av storlek på miljörum

Vid sortering av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall

  • 1-30 hushåll: 16 m² (4 x 4 m)
  • 31-50 hushåll: 21 m² (4 x 5,3 m)
  • 51-70 hushåll: 26,5 m² (4 x 6,6 m)
  • 71-95 hushåll: 31,5 m² (4 x 7,9 m)

Tänk på att antalet fraktioner kan förändras över tid. Utvecklingen går åt utökad sortering. Till exempel kan textil och smått elavfall komma att bli aktuellt att sortera ut i framtiden. Det är därför bra att ta till lite extra yta från början för att enklare kunna komplettera med fler fraktioner längre fram.

I dokumentet ”Handbok om avfallsutrymmen” , 11 MB, öppnas i nytt fönster. finns detaljerade riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnationer. Under relaterade dokument hittar du även sorteringsguider, dekaler och affischer som du kan skriva ut och sätta upp i miljörummet.

Miljöhus
Senast uppdaterad: 24 mars 2021