Försenad sophämtning

Sophämtningen i Växjö kommun är försenad. Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt. Helgkörning kan förekomma.

Företagskort på återvinningscentral

Företag som besöker återvinningscentraler ska ha ett företagskort för att få lämna avfall. Du kan lämna sorterat grovavfall och trädgårdsavfall.

Vill du bli företagskund?

Under respektive kommun på sidan hittar du avtal och faktureringsunderlag som du kan skriva ut och skicka in.

Mot en avgift kan företag och verksamheter få ett återvinningskort och kompostkort som avser lämning av sorterat grovavfall respektive trädgårdsavfall på återvinningscentralerna. Kortet/korten skall uppvisas för personal vid återvinningscentralen innan avfallet lämnas. 

Bilar som är utlandsregistrerade, företagsbilar, företagssläp, lätta lastbilar eller om du lämnar en större mängd byggavfall bedöms som verksamhet och då finns det ett avtal för detta.

Med reservation för avvikelser i respektive kommun.

För mer information kontakta kundtjänst.

Skriv ut och fyll i avtalet för företagskort. Skicka sedan in två exemplar av avtalet och ett exemplar av faktureringsunderlaget till Box 3060, 350 33 Växjö.

Avtal företagskort Lessebo kommun

Faktureringsunderlag företagskort Lessebo kommun

Mer information om företagskort i Lessebo

Information om företagskort Lessebo kommun

Folder företagskort Lessebo kommun

Skriv ut och fyll i avtalet för företagskort. Skicka sedan in två exemplar av avtalet och ett exemplar av faktureringsunderlaget till Box 3060, 350 33 Växjö.

Avtal företagskort Markaryds kommun

Faktureringsunderlag företagskort Markaryds kommun

Mer information om företagskort i Markaryd

Information om företagskort Markaryds kommun

Folder företagskort Markaryds kommun

Skriv ut och fyll i avtalet för företagskort. Skicka sedan in två exemplar av avtalet och ett exemplar av faktureringsunderlaget till Box 3060, 350 33 Växjö.

Avtal företagskort Tingsryds kommun

Faktureringsunderlag företagskort Tingsryds kommun

Mer information om företagskort i Tingsryd

Information om företagskort Tingsryds kommun

Folder företagskort Tingsryds kommun

Skriv ut och fyll i avtalet för företagskort. Skicka sedan in två exemplar av avtalet och ett exemplar av faktureringsunderlaget till Box 3060, 350 33 Växjö.

Avtal företagskort Växjö kommun

Faktureringsunderlag företagskort Växjö kommun

Mer information om företagskort i Växjö

Information om företagskort Växjö kommun

Folder företagskort Växjö kommun

Skriv ut och fyll i avtalet för företagskort. Skicka sedan in två exemplar av avtalet och ett exemplar av faktureringsunderlaget till Box 3060, 350 33 Växjö.

Avtal företagskort Älmhults kommun

Faktureringsunderlag företagskort Älmhults kommun

Mer information om företagskort i Älmhult

Information om företagskort Älmhults kommun

Folder företagskort Älmhults kommun

Senast uppdaterad: 24 mars 2021