Företagskort på återvinningscentral

Företag som besöker återvinningscentraler ska ha ett företagskort för att få lämna avfall. Du kan lämna sorterat grovavfall och trädgårdsavfall.

Fakturan för företagskorten kommer att skickas i slutet av feb/början mars. Korten som gäller år 2019 kommer att skickas ut därefter. Till dess är det okej att köra på föregående års kort. Vill du bli företagskund? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Mot en avgift kan företag och verksamheter få ett återvinningskort och kompostkort som avser lämning av sorterat grovavfall respektive trädgårdsavfall på återvinningscentralerna. Kortet/korten skall uppvisas för personal vid återvinningscentralen innan avfallet lämnas. 

Bilar som är utlandsregistrerade, företagsbilar, företagssläp, lätta lastbilar eller om du lämnar en större mängd byggavfall bedöms som verksamhet och då finns det ett avtal för detta.

Med reservation för avvikelser i respektive kommun.

För mer information kontakta kundtjänst på telefonnummer 0470-59 95 00

Det finns inget färdigt avtal för företagskort i Älmhults kommun ännu.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2019