Formulär

För en del tjänster behöver du göra en ansökan eller en anmälan. Det gör du genom att fylla i ett formulär. Här hittar du formulär för det som berör ditt abonnemang. Observera att en ändringsavgift debiteras i samband med ändring av abonnemang.

När du säljer en bostad är du som säljare ansvarig att anmäla ett ägarbyte till oss. Anmälan om ägarbyte görs via formuläret här på webben. Om oklarheter råder mellan säljare och köpare gällande tillträdesdatum, så gäller datumet då lagfarten har trätt i kraft.

Formulär för ägarbyte och flytt

Kärlen och abonnemanget tillhör fastigheten och tas över av den nya ägaren. Tänk på att lämna kvar även påshållare och matavfallspåsar. Eventuella dispenser som du fått för fastigheten upphör att gälla i samband med ägarbytet.

Önskar du som ny ägare byta abonnemang får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret. Inom två månader kan du byta abonnemang kostnadsfritt.

För hyresgäster

Per automatik går fakturor från oss till fastighetsägaren. Om fakturan istället ska gå till en hyresgäst behöver ni fylla i en överenskommelse om detta. Detta gör ni genom att fylla i formuläret på sidan.

Formuläret måste skrivas på av både fastighetsägare och hyresgäst. Om den inte är påskriven av båda parter skickas den tillbaka till fastighetsägaren.

Varje hushåll måste ha ett avfallsabonnemang. Därför behöver du meddela oss om du ska flytta in i nybyggt hus som inte finns i vårt system. Skriv ut formuläret och skicka den till oss.

Anmäl nybyggnation (gäller endast privatpersoner, inte företag)

Nya företag ska kontakta vår kundtjänst via kontaktformuläret.

Med det här formuläret kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1, vilket innebär att ditt fyrfackskäl 1 töms var fjärde vecka istället för varannan vecka. Vi gör en bedömning på varje enskilt ärende och godkänner ansökan om ett av våra kriterier nedan uppfylls.

  • Du har fått godkänd anmälan om hemkompost av din kommun som du bifogar med den här fomruläret.
  • Du har väldigt lite matavfall och riskerar inte att orsaka olägenhet för människors hälsa med utsträckt hämtningsintervall.

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1

Observera!

  • Du kan inte ansöka om ett utsträckt hämtningsintevall om du delar ett fyrfacksabonnemang med en granne.

Du kan välja att dela abonnemang fyrfack med en granne eller en närboende. Varje fastighetsägare gör först sitt fyrfacksval enligt instruktioner och sedan skickar fastighetsägarna tillsammans in ett formulär för delning till oss. Om ansökan godkänns, betalar ni båda varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften. Max tre hushåll kan dela på ett fyrfacksabonnemang. Vi gör en rimlighetsbedömning vid varje ansökan.

Du kan endast dela på abonnemang fyrfack. Detta gäller INTE osorterat. Observera att gamla abonnemangsdelningar inte längre gäller efter införandet av fyrfack. Observera att du inte kan inte dela abonnemang om du eller din/dina grannar har ett utsträckt hämtningsintervall på kärl 1

Ansökan om delning abonnemang fyrfack

Om du inte vistas i din bostad under en längre period kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. Du betalar fortfarande en grundavgift.

Ansökan om uppehåll i sophämtning

En fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fritids– eller permanentboende kan befrias från skyldigheten att lämna avfall till SSAM för transport, bortskaffande och återvinning enligt 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken. Då ska du själv kunna ta hand om ditt kommunala avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön.

SSAM ansvarar för hämtning och hantering av kommunalt avfall men vi är inte berättigade att ta beslut om befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall – då det är en fråga om hälsa och miljö.

Grundavgift

Du ska betala grundavgift, även om din ansökan beviljas. Detta är en fast årsavgift som alla ska betala, trots godkänd befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Grundavgiften är kopplad till varje bostadsfastighet. Äger du två fastigheter får du alltså betala två grundavgifter. Grundavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Taxa för aktuell grundavgift

  • Lessebo kommun

För att ansöka om befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall fyll i och skicka in formuläret nedan till myndighetsnämnden på Lessebo kommun. Därefter handlägger de ärendet och gör en bedömning om befrielse från skyldighet att lämna kommunalt är befogat.

Blankett för befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall  , 177 kB.

Lessebo kommuns avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats.

  • Markaryds kommun

För att ansöka om befrielse från hämtning av kommunalt avfall fyll i och skicka in formuläret nedan till miljö- och byggnämnden på Markaryds kommun. Därefter handlägger de ärendet och gör en bedömning om befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall är befogat.

Blankett för befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall , 167 kB, öppnas i nytt fönster.

Markaryds kommuns avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats.

  • Tingsryds kommun

För ansökan om befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen via Tingsryds kommuns förvaltningsbrevlåda mbf@tingsryd.se eller ring till kommunens växel på 0477-441 00. Därefter handlägger de ärendet och gör en bedömning om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall är befogat,

Tingsryds kommuns avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats.

  • Växjö kommun

För att ansöka om befrielse från hämtning av kommunalt avfall kontakta miljö– och hälsoskyddsnämnden på miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se. Därefter handlägger de ärendet och gör en bedömning om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall är befogat.

Växjö kommuns avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats.

  • Älmhults kommun

För att ansöka om befrielse från hämtning av kommunalt avfall fyll i och skicka in formuläret nedan till miljö– och byggnämnden på Älmhults kommun. Därefter handlägger de ärendet och gör en bedömning om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall är befogat.

Blankett för befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall , 32 kB.

Älmhults kommuns avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats.

Du kan betala din afaktura för avfallshämtning på autogiro. Det gör du enklast via din Internetbank eller genom att fylla i och skicka in det här formuläret till SSAM.

Anmälan autogiro SSAM , 613 kB, öppnas i nytt fönster.

Du som fastighetsägare kan välja att fakturan ska gå direkt till
hyresgästen genom att fylla i detta formulär. Detta innebär också att hyresgästen får göra ändringar i abonnemanget utan ditt godkännande.

Formuläret måste skrivas på av både fastighetsägare och hyresgäst. Om det inte är påskrivet av båda parter skickas den tillbaka till fastighetsägaren.

Fyll i formuläret, skriv ut och skicka det till oss.

Anmälan om ändring av fakturamottagare , 162 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, fekalier eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022