Containrar på rad på återvinningscentral

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna som ställs till vår kundtjänst och svaren på dem.

Vilka dagar hämtar ni mina sopor?

sidan Hämtdagar kan du fylla i din adress för att ta reda på när vi kommer och hämtar dina sopor nästa gång. Där kan du även ladda ner ditt hämtschema för de närmaste tre månaderna.

Mitt kärl har inte blivit tömt, vad ska jag göra?

Kontakta oss via kontaktformuläret så hjälper vi dig. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.

Hur ska jag placera mitt sopkärl?

Checklista för vad du ska tänka på när du placerar ut ditt kärl.

Hur ska jag förpacka plast?

Samla dina plastförpackningar, både hård- och mjukplast, i en plastpåse. Om möjligt, förslut påsen med dubbelknut innan du lägger den i fyrfackskärlet. Anledningen är att det inte ska flyga iväg och hamna på gatan eller i naturen när chauffören tömmer kärlet. Du kan använda gamla plastpåsar eller till exempel brödpåsar.

Vi ska resa bort och behöver ingen sophämtning, kan vi pausa den?

Om du är ifrån din bostad en längre period kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Då upphör sophämtningen under en bestämd period. Du betalar fortfarande en grundavgift. Information om ansökan om uppehåll.

Måste jag sortera mitt matavfall?

Det är fastighetsägaren som bestämmer ifall fastigheten ska sortera ut matavfallet, men matavfall är en resurs värt att ta hand om. Därför rekommenderar vi starkt att alla som kan ska välja att sortera sitt matavfall. Bor du i lägenhetshus kan du påverka din fastighetsägare eller bostadsrättsförening att införa matavfallssortering.

Varför ska jag sortera mitt matavfall?

Matavfall är en resurs värt att ta hand om. Varje år slänger svenska folket cirka 1,3 miljoner ton mat och det är hushållen som slänger mest mat av alla. När matavfallet sorteras ut så kan vi producera biogas av det istället för att det hamnar i restavfallspåsen som går till förbränning.

Vad händer med matavfallet?

När matavfall samlats in transporteras det till Häringetorps avfallsanläggning i Växjö kommun för att behandlas innan rötning. Genom rötning kan man ta vara på både den energi och de näringsämnen som finns i matavfallet. Under rötningsprocessen bildas energirik biogas. Gasen kan förädlas till miljövänligt fordonsbränsle. På så sätt blir det mindre utsläpp och en renare luft i vår närmiljö. Kvar efter rötningen finns också en näringsrik restprodukt. Den kan användas som gödning på åkermark.

Varför papperspåsar till matavfallet?

SSAM valt att använda sig av en insamlings- och behandlingsmetod för matavfall i papperspåse. Detta beror bland annat på att de plastpåsar som var alternativet innehåller fossil råvara. Matavfallet och påsen ska efter rötning återcirkuleras till åkermark i form av gödsel, då är det mycket viktigt att den inte innehåller rester av plast. Även om det finns ett par olika påstyper på marknaden är vår papperspåse oslagbar när det kommer till sönderdelning och upplösning i behandlingsprocessen. Påsen är biologiskt nedbrytbar och avsedd för rötning. Den släpper igenom fukt, men inte vätska vid normal användning.

Påsarna håller inte, vad ska jag göra?

Om din matavfallspåse blir blöt i botten och går sönder kan du prova med följande tips

 • Låt matavfallet rinna av i vasken innan du slänger det.
 • Använd en påshållare så att påsen luftas runt om.
 • Vik ihop lite tidningspapper och placera i botten av påsen.
 • Byt påse ofta.

Jag vill ha en påshållare till matavfallspåsen, hur får jag det?

Alla hushåll som valt fyrfackssystemet har fått en påshållare i sitt startpaket, förutom i Växjö där dessa delats ut tidigare till dem som haft matavfallssortering. Saknar du en påshållare och vill beställa en ber vi dig fylla i kontaktformuläret. Påshållaren är gratis med kravet att du har ett abonnemang för fyrfackssortering eller matavfallssortering.

Jag behöver fler påsar, vad ska jag göra?

Bor du i villa klämmer du fast en matavfallspåse i locket på ditt matavfallskärl på hämtningsdagen. Våra chaufförer lämnar då nya matavfallspåsar på avfallskärlets lock, oavsett väder. Påsen är gjord av vattenavvisande, högtöjbart, våtstarkt kraftpapper som tål att bli blött för att sedan torka igen.

Bor du i hyres- eller bostadsrätt är det hyresvärden eller föreningen som ska se till att det finns tillgång till påsar. Är påsarna slut, kontakta din hyresvärd/förening.

Lägenhetshus/förening behöver regelbundet nya påsar, vad gör jag?

Har fastigheten/föreningen minst 15 hushåll går det bra att teckna ett gratis abonnemang för att regelbundet få nya påsar levererade till fastigheten. Kontakta oss via kontaktformuläret så hjälper vi dig att teckna ett abonnemang.

Vad räknas som matavfall?

Guide som berättar vad som är matavfall och inte. , 318 kB. Skriv gärna ut och sätt upp i ett köksskåp hemma.

Tips för sortering av matavfall

 • Låt blött avfall rinna av väl i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
 • Använd alltid påshållaren som du fått med i startpaketet eftersom den ventilerar påsen.
 • Använd inte plastpåse eller plasthink till papperspåsen, då blir påsen lätt för blöt och kan gå sönder.
 • Om matavfallet är mycket blött kan du lägga hushållspapper i botten av matavfallspåsen.
 • Skölj skal och rens från skaldjur i kallt vatten och slå in det i tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen.
 • Skal från kräftor, räkor och liknande kan du frysa innan du lägger det i papperspåsen och i kärlet för matavfall.
 • Fyll inte påsen högre upp än två tredjedelar så att den går lätt att stänga.
 • Vik ihop påsen noga så att den inte öppnar sig i kärlet.
 • Var försiktigt när du lägger ned påsen i kärlet så att den inte går sönder.
 • Byt påse minst var tredje dag, även om påsen inte är full. Papperspåsen bör aldrig fyllas till mer än 2/3-delar. 
 • Släng enbart papperspåsar i kärlet för matavfall.
 • Saknar du påshållare eller har den gått sönder, kontakta vår kundtjänst.
 • Önskar du fler påsar sätter du en matavfallspåse under locket på ditt kärl på tömningsdagen. Chauffören lämnar då en bunt med nya påsar i samband med tömningen.

Vintertips

 • Låt papperspåsen stå ute och frysa till en liten stund innan du lägger den i kärlet. Då minskar risken för att matavfallspåsarna fryser fast i varandra. För att skadedjur inte ska komma åt den kan du täcka över påsen med en hink.
 • Lägg en bit kartong, en tidning eller en extra papperspåse i botten på kärlet så minskar du risken för att papperspåsarna fryser fast i botten av kärlet.
 • Om avfallet har fryst fast i kärlet, se till att åtgärda detta innan tömning.Kan ni komma och hämta mitt trädgårdsavfall hemma?

Du som bor i villa kan beställa ett särskilt abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall hemma vid tomten. Då får du ett särskilt kärl av oss och vi hämtar trädgårdsavfallet varannan vecka under perioden april till november.

Vad räknas som trädgårdsavfall?

Du kan lämna gräsklipp, blommor, blast, ogräs, löv och mindre grenar. Även fallfrukt i mindre mängder kan lämnas som trädgårdsavfall. Du kan inte lämna jord, sten, grus eller grova stenar i trädgårdskärlet.

Vad kostar det att ni hämtar mitt trädgårdsavfall?

Prisuppgifter för trädgårdsavfall i respektive kommun.

Vart vänder jag mig om jag vill få mitt trädgårdsavfall hämtat?

Du tecknar ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall genom att logga in på Mina sidor eller kontakta oss via kontaktformuläret.

Mitt kärl för trädgårdsavfall har gått sönder, vad gör jag?

Kontakta oss via kontaktformuläret. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.

Hur ska jag veta vad som är farligt avfall?

Exempel på farligt avfall är kemikalier, lim- och färgrester, elektronik, lågenergilampor, lysrör, kyl- och frysskåp och batterier. Blanda inte olika sorters farligt avfall, utan lämna in dem var för sig. Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker. Märk förpackningen med vad den innehåller om det inte är originalförpackningen. Då blir det lättare för personalen på återvinningscentralerna att sortera rätt. Information om farligt avfall.


Vad räknas som elektronikprylar?

Elektronikavfall är apparater med sladd eller batteri. Information om elavfall.


Vad händer med mitt farliga avfall när jag lämnat det till SSAM?

När du har lämnat ditt farliga avfall sorteras och identifieras det. Sedan packas de olika avfallssorterna var för sig innan de skickas vidare till företag som har tillstånd att behandla farligt avfall. Avfallets farliga egenskaper avgör hur det ska tas omhand.

Vid förbränningt med energiutvinning kan farliga ämnen i farligt avfall förstöras. En viss återvinning kan ske genom att man separerar ut farliga ämnen och återvinner resterna.

Det finns också farligt avfall som ska ut ur kretsloppet och därför bör placeras i underjordsförvar, där de lagras på flera hundra meters djup i berggrunden.

Varför är det viktigt att återvinna? Kan vi inte bara bränna allt avfall?

Idag kan vi nästan återvinna allt avfall och använda det till nya produkter. Av restavfall kan vi till exempel tillverka energi i form av el och värme. Metallförpackningar blir nya konservburkar. Matavfall sorteras i Växjö kommun och delar av Älmhult kommun. Detta används till att tillverka biogas, ett miljövänligt bränsle för både bussar och bilar. Endast en liten del av det avfall som lämnas in måste deponeras, det vill säga läggas på soptippen.

Måste jag lämna saker för återvinning?

Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Som invånare har du en skyldighet att sortera returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel och grovsopor. Den skyldigheten är reglerad i lag.

Vad kan jag lämna på återvinningscentralen jämfört med återvinningsstationen?

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall som exempelvis metall, trä, keramik, farligt avfall och trädgårdsavfall. Återvinningsstationerna som drivs av FTI AB Länk till annan webbplats. tar enbart emot förpackningar av glas, plast, metall, papper och tidningar.

När är återvinningscentralen öppen?

Öppettider för alla våra återvinningscentraler.

Varför ska jag lämna saker till återbruk istället för att slänga det?

Det bästa du kan göra för miljön är att dela, låna, laga och återanvända. Istället för att lämna sakerna som du inte har användning för, till förbränning eller materialåtervinning, kan du lämna dem till återbruk. Genom re-design eller second hand-försäljning kan dina prylar få ett nytt liv.

Var kan jag lämna saker till återbruk?

Du kan lämna material till återbruk i alla våra ägarkommuner. Våra kommuners anläggningar med återbruk. Öppnas i nytt fönster.

Vad händer med saker jag lämnat till återbruk?

Sakerna som lämnas till återbruk tas om hand på olika sätt i de olika kommunerna. På sidan återbruk kan du läsa hur det går till i just din kommun.

Jag vet inte hur jag ska sortera mitt avfall, finns det någon guide?

I vår sorteringsguide där du kan söka på ett avfallobjekt och få hjälp med hur det ska sorteras. Det finns även olika sorteringsguider i PDF-format.

Jag får inte plats att sortera avfall hemma, hur ska jag göra?

Det är inte alltid lätt att få plats med sin sortering hemma så det gäller att lära sig att packa smart. Påsidan Länk till annan webbplats. Låt gammalt bli nytt Länk till annan webbplats. har FTI AB Länk till annan webbplats. samlat tips och trix för hur du optimerar din hemsortering.

FTI har också samlat ett par exempel på hur man kan lösa sorteringen beroende på boendetyp.
Besök radhuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., studentlyan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., trerummaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller det utbyggda torpet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Måste jag sortera mitt avfall? Allt blandas väl ändå sen?

Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Som invånare har du en skyldighet att sortera returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel och grovsopor. Den skyldigheten är reglerad i lag.

Mitt kärl har gått sönder, vad ska jag göra?

Är ditt kärl trasigt, kontakta oss via kontaktformuläret. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.

Det luktar illa i kärlet, vad kan jag göra åt det?

Rengör ditt kärl genom att spola ur det och vid behov skura med en borste. Tänk på att vattnet från ditt kärl måste hällas ut på en gräsmatta eller grusplan. Om ett tomt och rengjort kärl ändå luktar illa, kan du stänka lite ättika i kärlets botten.

Tips för skötsel av kärl

 • Rengör ditt kärl vid behov. Ett rent kärl är det bästa sättet att undvika flugor och dålig lukt.
 • Om ett tomt och rengjort kärl ändå luktar illa, kan du stänka lite ättika i kärlets botten.
 • Dekoration på kärl i form av klistermärken och liknande, är inte tillåtet
 • Tänk på att knyta påsarna för restavfall ordentligt.

Fastighetsägaren ansvarar för rengöring och skötsel av kärlen.

Sommartips

 • Spola gärna ur ditt kärl då och då under sommarperioden.
 • Spraya med lite ättikslösning mot eventuella flugor i sopkärlet.
 • Testa att strö en näve gräsklipp över påsarna i kärlet. Flugor trivs inte i den basiska miljön.
 • Kärlet bör stå i skugga under sommarmånaderna för att minska risken för lukt.

Vad ingår i priset jag betalar för sophanteringen?

Renhållningstaxan består av 2 delar:

Grundavgift: en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift: påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av det kommunala avfallet.


Vem bestämmer vad sophanteringen ska kosta?

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om kommunernas renhållningstaxor varje år.

Varför är det olika taxor i kommunerna?

Att taxorna är högre i Älmhults- och Markaryds kommun än i de andra tre ägarkommunerna beror bland annat på valet att köra sopbilarna på biogas. Det är 15% dyrare. Målet är att alla renhållningsrelaterade transporter ska ske med förnyelsebara bränslen senast 2025. Andra faktorer som påverkar nivån på taxan är att det är olika antal invånare i kommunerna – vilket medför olika nivå på grundavgifter.


Hur påverkas mina kostnader av fyrfack?

Ett av SSAMs verksamhetsmål är att kostnaden för avfallshanteringen ska ligga kring medel jämfört med andra kommuner med motsvarande insamlingssystem. Syftet med det nya fyrfackssystemet är att minska mängden mat- och restavfall som skapas i hushållen med 25 % till 2025. SSAMs taxor är miljöstyrande, vilket innebär att det abonnemang som är bäst för miljön (fyrfack) kostar minst för kunden. Att ha ett abonnemang med osorterat är alltså dyrare, då det inte är det mest miljövänliga alternativet.

Hur bestäms min avfallstaxa?

Taxorna för sophämtning består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast årsavgift som täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Borde inte företagen betala mer jämfört med taxekollektivet, d.v.s. majoriteten kunder?

Behandlingsavgifter för företagens avfall baseras på en beräkning av kostnaderna för hantering av respektive avfallsslag. Vi höjer inför 2021 bara ett fåtal taxor på marknadssidan, detta på grund av höjda skatter på förbränning.

Jag vill inte ha pappersfaktura, finns det några alternativ?

Du kan få din faktura som pdf via e-post, via Kivra eller som e-faktura.
Information om faktureringsmetod.

Vi har sålt vår fastighet, behöver vi göra något särskilt?

När du byter, säljer eller köper en ny villa/fritidshus ska du anmäla ett ägarbyte till oss. Tänk på att både säljare och köpare behöver skriva under formuläret. Mer information om ägarbyte.

Vilka fakturaintervall är det som gäller?

Villaabonnemang faktureras en gång i kvartalet. Fritidshus-, latrin och trädgårdsavfalls-abonnemang faktureras en gång per år och det sker innan säsongen börjar. Slamtömning, hämtning av grovavfall och extratömning faktureras i månadsskiftet efter utförd tjänst. Företag faktureras varje månad.

Vad gäller för e-faktura?

Eftersom SSAM är ett nytt bolag behöver du söka om din e-faktura. Du ansöker om e-faktura hos din Internetbank, sök och välj Södra Smålands avfall och miljö AB. Det är viktigt att du öppnar e-fakturan eftersom SSAM ibland skickar med bilagor som innehåller viktig information. Din första faktura från SSAM kommer som pappersfaktura.

Vad gäller för autogiro?

Eftersom SSAM är ett helt nytt bolag behöver kunderna söka om sina autogiro. Kunden gör medgivande om autogiro hos sin Internetbank, sök och välj Södra Smålands avfall och miljö AB. Medgivandet går också att göra via ssam.se. Det finns även en pappersblankett att ladda ned på ssam.se som är förifylld med mottagare. Autogiro går bra att kombinera med e-faktura.

Vad är företagskort?

Företag som besöker återvinningscentraler ska ha ett företagskort för att få lämna avfall. Mot en avgift kan företag och verksamheter få ett återvinningskort och kompostkort som avser lämning av sorterat grovavfall respektive trädgårdsavfall på återvinningscentralerna.

Hur tecknar jag avtal för företagskort?

På sidan om företagskort, under respektive kommun nedan hittar du avtal och faktureringsunderlag som du kan skriva ut och skicka in till oss. Fyll i dina faktureringsuppgifter och skriv under båda avtalsexemplaren. På avtalen ska du också ange den uppskattade mängd avfall som ditt företag kommer att lämna per år. Skriv mängden i rutorna under §1 i avtalet.

Vad räknas som verksamhet/företag?

Bilar som är utlandsregistrerade, företagsbilar, företagssläp, lätta lastbilar eller om du lämnar en större mängd byggavfall bedöms du som verksamhet och då finns det ett avtal för detta.

Varför måste företagen i Växjö köra till Häringetorp?

Företagare som lämnar tyngre massor och trädgårdsavfall hänvisas till Häringetorp då det finns bättre ytor anpassade för hanteringen av avfallet där samt att det finns våg på anläggningen. På Häringetorp finns även behandlingstekniken och slutdestination för en dela av materialet. Om avfallet vägs in erhåller avfallslämnarna statistik för vilka mängder som lämnas. Norremarks kretsloppspark är främst avsedd för hushållens grovavfall. Detta gör även att onödiga transporter minskar.

Vad får företagen i Växjö lämna på de olika återvinningscentralerna?

Till exempel: wellpapp, metall, restavfall, trä, el-avfall, gips, deponi, förpackningar av plast, papper, metall och glas kan lämnas på alla ÅVC:er. Trädgårdsavfall och tyngre massor lämnas fortsättningsvis på Häringetorp.

 

 

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021