Sopkärl i snö

Så placerar du ditt sopkärl

För att underlätta för våra chaufförer kan du förbereda sophämtningen genom att ställa kärlet med handtagen utåt och ombesörja så att sopkärlet rullar lätt.

Dragavstånd 0-5 meter

I abonnemang fyrfack och osorterat ingår ett dragavstånd på 0-5 meter då kärlen placeras inom 5 meter från tomtgräns.

Extra dragavstånd

För utökat dragavstånd mellan 5 -15 meter (inom15 meter från tomtgräns) utgår ett tillägg om 8 kr inkl. moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via kontaktformuläret.

Lätt åtkomliga handtag

På hämtdagen ska kärlen stå placerade med draghandtagen mot vägen, så att chauffören kan greppa handtaget utan att behöva lyfta eller vrida sopkärlen. Om sopkärlen måste stå mot till exempel en häck, en vägg eller ett staket så ska de placeras så att handtagen går lätt att nå för chauffören: vänd hjulen och handtaget ut mot chauffören eller ställ sopkärlets sida längs med häcken och staketet.

Hårdgjord yta

Placera dina kärl på ett plant och hårt underlag så att det går att dra dem, även när de är fulla. Det ska vara hårdgjord yta i dragvägen fram till tomtgränsen annars kan det bli extra tungt för chauffören. Ytan kan till exempel vara av marksten eller asfalt. En traditionell grusväg kan också fungera som hårdgjord yta, men däremot inte gräs, löst grus eller sand. Skotta och sanda när det behövs så att sopkärlet rullar lätt. Kom ihåg att ta bort snövallar.

Inga höga kanter

Det får inte finnas trappor, kantstenar eller trösklar i dragvägen för sopkärlet. Vid nivåskillnader - jämna ut dessa med en fastsatt kil eller ramp.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022