Försenad sophämtning

Sophämtningen i Växjö kommun är försenad. Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt. Helgkörning kan förekomma.

Så placerar du ditt sopkärl

För att våra chaufförer ska få en bra arbetsmiljö behöver du som har sophämtning tänka på hur du placerar ditt sopkärl.

Dragavstånd 0-5 meter

I abonnemang fyrfack och osorterat ingår ett dragavstånd på 0-5 meter då kärlen placeras max 5 meter från tomtgräns.

Extra dragavstånd

För utökat dragavstånd mellan 5 -15 meter (max 15 meter från tomtgräns) utgår ett tillägg om 7,5 kr inkl. moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via kontaktformuläret.

Lätt åtkomliga handtag

Placera sopkärlen så att sophämtaren kan greppa handtaget utan att behöva lyfta eller vrida sopkärlen. Om sopkärlen måste stå mot till exempel en häck, en vägg eller ett staket så ska de placeras så att handtagen går lätt att nå för sophämtaren: vänd hjulen och handtaget ut mot sophämtaren eller ställ sopkärlets sida längs med häcken och staketet.

Hårdgjord yta

Det ska vara hårdgjord yta i dragvägen fram till tomtgränsen annars kan det bli extra tungt för sophämtaren. Ytan kan till exempel vara av trädgårdplattor eller asfalt. En traditionell grusväg kan också fungera som hårdgjord yta, men däremot inte gräs, löst grus eller sand. Skotta och sanda när det behövs så att sopkärlet rullar lätt. Glöm inte att ta bort snövallar.

Inga höga kanter

Det får inte finnas trappor i dragvägen för sopkärlet. Undvik kantstenar och trösklar eller jämna ut nivåskillnaden med en fastsatt kil eller ramp.

Fyrfackskärl
Senast uppdaterad: 24 mars 2021