Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Sensorer kallar på sopbilen då kärlen är fulla

Sensorer kallar på sopbilen då kärlen är fulla

Behovsanpassad tömning

SSAM satsar på att utveckla en ny uppkopplad lösning för tömning av sopkärl i flerbostadshus. Tillsammans med Green tech-startupen Bintel ska vi med teknikens hjälp låta sopkärlen kalla på sopbilarna när det är dags för tömning.

Lösningen ska i första hand reglera tömning av avfall från flerbostadshus och verksamheter. I förlängningen kan det bli aktuellt att även hantera behovsanpassad tömning av exempelvis trädgårdsavfall från villor. Tekniken kommer att testas på 1400 sopkärl hos 238 företagskunder i Växjös norra del.

Effektivt och miljövänligt
En tidigare förstudie har visat att många sopkärl idag är långtifrån fulla när de töms och att det finns stor potential till effektivisering och miljöbesparingar. Studien visar att cirka hälften av sopkärlen skulle kunna tömmas mer effektivt om tömningen baseras på fyllnadsgrad, i stället för dagens statiska körturer med förutbestämda intervaller.

Målet med försöket är att möjliggöra effektivisering och miljöbesparingar, samt att lösningen ska komma många fler aktörer och avfallsbolag tillgodo framåt.

Berörda kunder kommer att få ytterligare information.

Läs mer: www.diaccess.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021