Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Tömning av sopkärl

Våra tjänster

SSAM hämtar och behandlar ditt avfall. Beroende på i vilken kommun du bor och vilket sorts avfall det är som ska hämtas ser avfallshämtningen olika ut.

Det är SSAM som ansvarar för avfallshämtningen på uppdrag av ägarkommunerna Lessebo, Tingsryd , Växjö, Markaryd och Älmhult. Vi hämtar bland annat sopor, tömmer slamavskiljare, hämtar latrintunnor, erbjuder trädgårdsavfallshämtning i kärl och hämtning av grovavfall och farligt avfall hemma hos dig.

Vill du lära dig mer om återvinning och återbruk hittar du mer information i Kunskapsbanken.

Senast uppdaterad: 22 september 2021