Återbruket på Norremark i Växjö.

Återbruk

Det bästa du kan göra för miljön är att dela, låna, laga och återanvända. Vi på SSAM har som mål att minska mängderna grovavfall som går till förbränning med 25% till år 2025 jämfört med 2018.

Ett sätt att minska avfallsmängderna är att återanvända så mycket som möjligt. Istället för att lämna sakerna som du inte har användning för till förbränning eller materialåtervinning, kan du lämna dem till återbruk.

Vi samarbetar med olika aktörer i våra olika kommuner, och vinsterna går till internationell biståndsverksamhet eller socialt arbete på hemmaplan.

Textil

Textil är numera en etablerad fraktion på våra återvinningscentraler. Det betyder att du som kund alltid måste lämna din textil i avsedd container för insamling. Det är alltså inte tillåtet att lämna textil i grov- eller restavfallet (soptunnan).

Du kan lämna textil till återbruk och återvinning på samtliga våra återvinningscentraler. Det gäller alla sorters textilier och inte bara kläder. De kan vara både hela, trasiga eller otvättade. Det går antingen till bistånd, secondhandförsäljning eller textilfiberåtervinning. Textilierna ska vara förpackade i påsar innan de läggs i avsedd container.

Därefter tar våra aktörer Human Bridge och Emmaus materialet vidare. Merparten återbrukas, trasigt material återvinns och endast någon enstaka procent går till energiåtervinning. Nästan all textil går att återvinna eller återanvända så länge den inte är blöt eller oljeskadad.

Byggåterbruk

På Norremarks kretsloppspark samt Lessebo återvinningscentral kan du lämna byggmaterial för återbruk. Det kan vara fönster, dörrar, hela gipsplattor eller marksten som blivit över när du renoverade hemma. Materialet samlas in och hämtas av Lessebo kommun och säljs via Byggåterbruket på Centralgatan 14 i Hovmantorp.

Kontaktinformation och öppettider för Byggåterbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöverkstan

På återvinningscentralen i Lessebo kan du lämna saker till återbruk, till exempel möbler, porslin och husgeråd, sportutrustningar, leksaker, cyklar mm. Generellt tas inte elektronik emot, men undantag görs för stereo, hi-fi utrustning och lampor.

Miljöverkstan tillhör Lessebo kommun och skapar sysselsättning för nyanlända eller andra som hamnat utanför arbetsmarknaden. Förutom att sälja återbruksprylar finns det även flera verkstäder. Det repareras elektronik och cyklar och finns ett snickeri. Se mer från verksamheten i klippet nedan.

Sakerna säljs i Miljöverkstans butik i Strömbergshyttan. Du kan också lämna saker direkt dit måndag – lördag kl. 10-16. Vill du att Miljöverkstan kommer och hämtar sakerna hemma hos dig kan en sådan beställning göras.

Miljöverkstan Lessebo kommun Länk till annan webbplats.

Byggåterbruket

SSAM samlar, i samarbete med Lessebo kommun, in byggprodukter för återbruk. Insamlingen sker i Återbruket på Norremarks Kretsloppspark i Växjö samt på Lessebo återvinningscentral. Materialet säljs vidare i butiken Byggåterbruket som drivs av Lessebo kommun på Centralgatan 14 i Hovmantorp.

Renoverar du hemma och får material över är du varmt välkommen att lämna det till insamlingen. Vi tar exempelvis emot dörrar, fönster, marksten, takpannor, isolering, hela gipsplattor, köksinredning, plankor, reglar och lister.

Kontaktuppgifter och öppettider för Byggåterbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


På återvinningscentralen Alandsköp kan du lämna hela, rena och säljbara saker till återbruk, till exempel möbler, husgeråd, leksaker, prydnadssaker, fritidsartiklar mm till Emmaus Åkvarn.

Sakerna säljs i Emmaus butiker i Torpsbruk och Växjö.

På Elsemåla återvinningscentral kan du lämna hela och användbara saker till återbruk, till exempel mindre möbler, porslin och husgeråd, sportutrustning, leksaker, cyklar mm.

Materialet tas omhand av Lions resp. Emmaus som säljer det i sina butiker. Vinsten går det välgörenhet.

Återbruket på Norremarks kretsloppspark

Här kan du lämna hela och användbara saker till återbruk, exempelvis möbler, husgeråd, heminredning, tavlor, sport- och fritidsartiklar, leksaker, verktyg, cyklar och cykeldelar, oavsett skick och kläder, skor och textil, oavsett skick.

Cyklarna tas om hand av Tempus och Atrium som reparerar dem och säljer i sin butiker. Övrigt material tas om hand av biståndsorganisationerna Emmaus Åkvarn och Human Bridge som säljer det i sina butiker. Vinsten går till välgörenhet.

Textil

Du kan också lämna textilier till återbruk och återvinning på samtliga Växjö kommuns återvinningscentraler. Human Bridge och Emmaus Åkvarn tar hand om alla textilier som lämnas in i Växjö kommun och ser till att de går antingen till bistånd, secondhandförsäljning eller textilfiberåtervinning. Du kan lämna alla sorters textilier och inte bara kläder. De kan vara både hela och trasiga. Textilierna ska lämnas i en försluten sopsäck.

Byggåterbruk

SSAM samlar, i samarbete med Lessebo kommun, in byggprodukter för återbruk. Insamlingen sker till höger om infarten till Återbruket på Norremarks Kretsloppspark i Växjö samt på Lessebo återvinningscentral. Materialet säljs vidare i butiken Byggåterbruket som drivs av Lessebo kommun i Hovmantorp. Renoverar du hemma och får material över är du varmt välkommen att lämna det till insamlingen.

Vi tar exempelvis emot dörrar, fönster, marksten, takpannor, isolering, hela gipsplattor, köksinredning, plankor, reglar och lister.

Gratisbutik

På Återbruket i Växjö finns även en gratisbutik, till höger i lokalen, där du kan ta vad du vill ha. Det som Human Bridge och Emmaus Åkvarn inte anser att de kan sälja ställs i den delen av lokalen.

På återvinningscentralen Äskya kan du lämna saker till återbruk, till exempel möbler, husgeråd, leksaker, prydnadssaker, fritidsartiklar med mera till Återbruket i Älmhults kommun. Det tas om hand och fräschas upp och säljs i Återbrukets butik på Drivågatan. Återbruket kan också hämta saker om du inte har möjlighet att lämna själv, kontakta Återbruket för en överenskommelse.  

För öppettider och mer information hänvisar vi er till Återbruket i Älmhult. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 mars 2024