Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

En liten växt och jord i handflatan.

Vi drömmer om ett cirkulärt samhälle

Drömmer du om en värld där både planeten och alla som bor på den mår bra? Vill du bo i ett samhälle där vi tar tillvara på de resurser som finns på ett ansvarsfullt sätt och behandlar avfallet så att det inte orsakar någon skada? Vi med! Därför arbetar SSAM för en omställning till cirkulär ekonomi.

Illustration av det linjära konsumtionssystemet: råmaterial, design, tillverkning, användning och avfall

Bilden är hämtad från naturskyddsforeningen.se

Dagens konsumtionssystem är linjärt, vilket betyder att produkter tillverkas, används och slängs. Vi är dåliga på att ge produkter långa liv där resurserna tas tillvara på när produkten inte längre är användbar.

Illustration av det cirkulära konsumtionssystemet.

Bilden är hämtad från naturskyddsforeningen.se

 

Cirkulär ekonomi innebär istället att vi tänker på att produkten ska hålla länge och ha många liv redan i designstadiet. Sen tillverkas produkten och används, återanvänds, återställs och uppgraderas innan den slutligen återvinns för att bli en helt ny produkt. Då har vi använt resurserna maximalt och sparat på naturens tillgångar. Vi vill att alla jordens resurser ska användas på ett ansvarsfullt sätt och att vi på så vis inte utvinner mer naturresurser än nödvändigt.

SSAM arbetar för att återbruk av produkter och återvinning av material ska öka och belastningen på miljön ska minska. Vi har bland annat infört möjligheten att lämna prylar och textil till återbruk på alla våra återvinningscentraler. Där tas de om hand av våra
samarbetsorganisationer som säljer dem vidare och vinsten går till internationellt bistånd.

Flera delar i det cirkulära samhället

Det cirkulära samhället handlar inte enbart om produkter utan också om exempelvis vilka drivmedel vi använder i våra fordon, hur vår uppvärmning av fastigheter fungerar och hur vi hushåller med vårt vatten.

  • Genom att sortera vårt matavfall och omvandla det till biogas kan vi köra våra bilar och bussar på ett mycket miljövänligare drivmedel än bensin och diesel. 1000 bananskal räcker för att köra 75 kilometer på biogas.
  • Genom att installera duschar och kranar som återvinner vatten sparar vi på grundvattnet och klarar torrperioder bättre.
  • Det finns möjlighet att använda värme som alstras i till exempel industrier, datahallar och kyldiskar som fjärrvärme.

Som du förstår pågår det redan en omställning till cirkulär ekonomi, men det är fortfarande en bit kvar innan vi är i mål.

Du kan bidra till ett mer cirkulärt samhälle genom att

  • undvika att köpa och använda engångsartiklar
  • skänka saker och kläder du tröttnat på till återbruk
  • köpa till exempel gräsklippare tillsammans med grannarna istället för att alla köper varsin
  • bygga om eller laga möbler som gått sönder och laga gamla kläder
  • alltid sortera ditt avfall för återvinning, oavsett om det gäller trädgårdsavfall, förpackningar eller matavfall
  • lära dig mer om avfallshantering

Tillsammans minskar vi avfallet!

Senast uppdaterad: 22 september 2021