Latrin

Latrin hämtas i latrinkärl och på en särskild körtur. Kärlen ska stå framme senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

Det här får du lämna

Du får bara lämna urin, fekalier och toalettpapper i latrinkärlet. Du får inte slänga blöjor, bindor eller andra sopor i kärlet eftersom det förhindrar den biologiska behandlingen. Använd inte plastsäckar i latrinkärlet!

Tömning av latrinkärl sker efter budning. Avgift per hämtat latrinkärl är 250 kronor. Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 meter och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten.
Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort
och medge hantering med hjulförsedd kärra.


För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per
hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte
överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för
budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten.
Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort
och medge hantering med hjulförsedd kärra.


För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per
hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte
överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för
budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten.
Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort
och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per
hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte
överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för
budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten.
Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort
och medge hantering med hjulförsedd kärra.


För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per
hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte
överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för
budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2019