Latrin

Latrin hämtas i latrinkärl. De ska placeras vid sopkärl men hämtas av en annan bil. Kärlen ska stå framme senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

Det här får du lämna

Du får bara lämna urin, fekalier och toalettpapper i latrinkärlet. Du får inte slänga blöjor, bindor eller andra sopor i kärlet eftersom det förhindrar den biologiska behandlingen. Använd inte plastsäckar i latrinkärlet!

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang. Avgiften är 220 kronor per kärl. Budad hämtning som inte sker i samband med ordinarie hämtning kostar 280 kronor per kärl.

Avgifter för latrin år 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Årskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

5668 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, villa

2900 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

2008 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus

1116 kr

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang. Avgiften är 220 kronor per kärl. Budad hämtning som inte sker i samband med ordinarie hämtning kostar 280 kronor per kärl.

Avgifter för latrin år 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Årskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

8882 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

4783 kr

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang. Avgiften är 220 kronor per kärl. Budad hämtning som inte sker i samband med ordinarie hämtning kostar 285 kronor per kärl.

Avgifter för latrin år 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Årskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

4200 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

1455 kr

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

Längsta dragavstånd är 15 m. För befintliga toalettutrymmen på längre avstånd utgår tillägg om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang. Avgiften är 155 kronor per kärl. Budad hämtning som inte sker i samband med ordinarie hämtning kostar 190 kronor per kärl.

Avgifter för latrin år 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Årskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

7120 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, villa

3665 kr

Latrin tömning varje vecka, fritidshus

5045 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

2525 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus

1405 kr

Abonnemang med byte av latrinkärl

Abonnemang med byte av latrinkärl nytecknas ej. För kvarvarande abonnemang med byte av latrinkärl gäller att något följande alternativ skall uppfyllas:

  1. Latrinkärl får vid hämtning väga max 15 kg. Dragvägen skall medge transport med hjulförsedd kärra.
  2. Latrinkärl skall vid byte av kärl enkelt kunna överföras till kärra med hjälp av lyfthjälpmedel. Dragvägen skall medge transport med hjulförsedd kärra.

Byte av kärl kan även medges vid synnerliga skäl som sjukdom.

Avgifter för latrin med byte av latrinkärl år 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Årskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

7120 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, villa

4860 kr

Latrin tömning varje vecka, fritidshus

6730 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

3365 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus

1870 kr

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

Längsta dragavstånd är 15 m. För befintliga toalettutrymmen på längre avstånd utgår tillägg om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang. Avgiften är 220 kronor per kärl. Budad hämtning som inte sker i samband med ordinarie hämtning kostar 280 kronor per kärl.

Avgifter för latrin år 2020. Årskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

8873 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, villa

4436 kr

Latrin tömning varje vecka, fritidshus

7508 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

4095 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus

1706 kr

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2020