Vi har för närvarande mycket hög belastning i kundtjänst. Du vet väl om att du här på ssam.se kan få svar på de flesta av dina frågor? Om du inte hittar ditt svar här vänligen återkom senare, antingen via vårt kontaktformulär, info@ssam.se eller 0470-59 95 00 .

Stäng meddelande

Latrin

Latrin hämtas i latrinkärl. De ska placeras vid sopkärl men hämtas av en annan bil. Kärlen ska stå framme senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

Det här får du lämna

Du får bara lämna urin, fekalier och toalettpapper i latrinkärlet. Du får inte slänga blöjor, bindor eller andra sopor i kärlet eftersom det förhindrar den biologiska behandlingen. Använd inte plastsäckar i latrinkärlet!

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang. Avgiften är 220 kronor per kärl. Budad hämtning som inte sker i samband med ordinarie hämtning kostar 280 kronor per kärl.

Avgifter för latrin år 2020. Åtskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

5668 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, villa

2900 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

2008 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus

1116 kr

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang. Avgiften är 220 kronor per kärl. Budad hämtning som inte sker i samband med ordinarie hämtning kostar 280 kronor per kärl.

Avgifter för latrin år 2020. Åtskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

8873 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

4778 kr

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang. Avgiften är 220 kronor per kärl. Budad hämtning som inte sker i samband med ordinarie hämtning kostar 280 kronor per kärl.

Avgifter för latrin år 2020. Åtskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

4160 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

1440 kr

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

Längsta dragavstånd är 15 m. För befintliga toalettutrymmen på längre avstånd utgår tillägg om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang. Avgiften är 155 kronor per kärl. Budad hämtning som inte sker i samband med ordinarie hämtning kostar 185 kronor per kärl.

Avgifter för latrin år 2020. Åtskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

7085 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, villa

3625 kr

Latrin tömning varje vecka, fritidshus

5020 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

2510 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus

1395 kr

Abonnemang med byte av latrinkärl

Abonnemang med byte av latrinkärl nytecknas ej. För kvarvarande abonnemang med byte av latrinkärl gäller att något följande alternativ skall uppfyllas:

  1. Latrinkärl får vid hämtning väga max 15 kg. Dragvägen skall medge transport med hjulförsedd kärra.
  2. Latrinkärl skall vid byte av kärl enkelt kunna överföras till kärra med hjälp av lyfthjälpmedel. Dragvägen skall medge transport med hjulförsedd kärra.

Byte av kärl kan även medges vid synnerliga skäl som sjukdom.

Avgifter för latrin med byte av latrinkärl år 2020. Åtskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

7085 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, villa

4845 kr

Latrin tömning varje vecka, fritidshus

6705 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

3355 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus

1865 kr

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

Längsta dragavstånd är 15 m. För befintliga toalettutrymmen på längre avstånd utgår tillägg om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang. Avgiften är 220 kronor per kärl. Budad hämtning som inte sker i samband med ordinarie hämtning kostar 280 kronor per kärl.

Avgifter för latrin år 2020. Åtskostnad inklusive moms.

Abonnemang

Kostnad per år

Latrin tömning varannan vecka, villa

8873 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, villa

4436 kr

Latrin tömning varje vecka, fritidshus

7508 kr

Latrin tömning varannan vecka, fritidshus

4095 kr

Latrin tömning var fjärde vecka, fritidshus

1706 kr

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2019