Sophämtning

Vi hämtar ditt hushållsavfall hemma hos dig, oavsett om du bor i villa eller i lägenhet. Kontakta SSAM om ditt avfall av någon anledning inte blivit hämtat.

Du som bor i villa

Du ska se till att avfallet är väl förpackat och att sopkärlen inte är överfulla. Ditt sopkärl ska stå framdraget senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Annars kan du riskera att inte få avfallet tömt. Vid helgdagar kan tömningen förskjutas någon dag. Se till att kärlen står framme tills de har blivit tömda.

Växjö kommun

I Växjö kommun sorteras matavfall och restavfall i separata sopkärl. Matavfallet lägger du i särskilda papperspåsar som ingår i ditt abonnemang för sophämtning. Matavfallet som samlas in rötas och blir till biogas och gödsel till åkermark.

I Växjö kommun hämtas avfallet av Suez som kör på uppdrag av SSAM. Från och med 2020 införs fyrfackssortering i kommunen.

Lessebo kommun

I Lessebo kommun är fyrfackssortering införd. I kommunen kommer man antingen ha ett kärl för osorterat eller två stycken fyrfackskärl. I Lessebo kommun hämtas avfallet av Suez som kör på uppdrag av SSAM. 

Tingsryds kommun

I Tingsryds kommun införs just nu fyrfackssortering i kommunen. I kommunen kommer man antingen ha ett kärl för osorterat eller två stycken fyrfackskärl. I Tingsryds kommun hämtas avfallet av Suez som kör på uppdrag av SSAM.

Markaryds kommun

I Markaryd hämtas avfallet i ett och samma kärl. Från och med 2020 införs fyrfackssortering i kommunen. I Markaryds kommun hämtas avfallet av Olssons som kör på uppdrag av SSAM. Från och med hösten 2020 kommer SSAM ta över insamlingen av avfall och köra i egen regi.

Älmhults kommun

I Älmhults kommun hämtas avfallet i ett och samma kärl i större delen av kommunen. I delar av Älmhult sorteras matavfallet separat i papperspåsar. Matavfallet som samlas in rötas och blir till biogas och gödsel till åkermark. I Älmhult kör SSAMs egna chaufförer och hämtar avfallet.


Du som bor i lägenhet

Om du bor i lägenhet eller bostadsrätt ingår oftast kostnad för sophämtning i din hyra. Det är din fastighetsägare som står för abonnemanget. Du ska se till att avfallet är väl förpackat innan du slänger det. Om du sorterar ditt avfall väl och håller rent och snyggt i miljöhuset minskar du din påverkan på naturen, ökar trivseln där du bor och bidrar till lägre driftkostnader för ditt boende.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2020