Avfallsanläggningar

Avgifter

Här kan du se avgifter för att lämna avfall på våra avfallsanläggningar.

Transportdokument och karakterisering av avfall

Avfall som lämnas på någon av våra avfallsanläggningar ska kunna spåras med hjälp av ett transportdokument. Det finns ett transportdokument för varje avfallsanläggning, Häringetorp eller Äskya (se längst ner på sidan).

För att lämna avfall på våra anläggningar – fyll i formuläret och skicka in minst en arbetsdag före beräknad leverans. Bifoga ifyllt transportdokument. Delen om grundläggande karakterisering ska fyllas i för avfall som ska till deponi. Är du osäker på hur blanketten ska fyllas i kan du ta hjälp av ”Guide till ifyllnad av transportdokument och grundläggande karakterisering” samt sammanställning av vanliga avfallskoder.

Inför leverans av så kallade tyngre massor eller annat avfall som kräver analys kontakta vår affärsansvarige per e-post: niklas.sorensson@ssam.se

Vilken anläggning gäller ditt ärende? * (obligatorisk)
Vilken anläggning gäller ditt ärende?



Vad gäller ditt ärende? * (obligatorisk)
Vad gäller ditt ärende?





Fyll i ditt kundnummer som gäller för vågen. Om du inte har något kundnummer, fyller du endast i ditt företagsnamn.






Senast uppdaterad: 22 april 2024