Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Bild på gips i container

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i sex fraktioner: trä, mineral, metall, glas, plast och gips.

Fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet

Omhändertagandet av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet är ett kommunalt ansvar. Det innebär att det enbart är de entreprenörer som är auktoriserade av SSAM som får samla in bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet.

Därtill finns krav på att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera det i minst följande sex fraktioner:

 • Trä
 • Mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips*

Det vill säga: om man som privatperson genomfört en byggnation, rivning, renovering behöver avfallet lämnas:

 • till någon av SSAM:s återvinningscentraler eller avfallsanläggningar (se lista nedan), eller
 • till någon av SSAM:s auktoriserade entreprenörer (se lista nedan) som hämtar avfallet vid fastigheten
 • i båda fallen ska avfallet lämnas sorterat enligt ovan

Har däremot en hantverkare har anlitats, räknas avfallet som att det har uppstått i yrkesmässig verksamhet och då föreligger inga krav på att lämna avfallet till SSAM.

En ny fraktion ”mjukplast” införs på de större återvinningscentralerna. Där sorteras exempelvis: Emballageplast, plastsäckar, plastpåsar, sträckfilm, byggfolie, skyddsplast, växhusplast, täckplast och likanande. Förpackningar och hårdplast ska inte lämnas här.

Följande återvinningscentraler tar emot alla bygg- och rivningsavfallsfraktioner:

 • Markaryds kommun: Alandsköp
 • Lessebo kommun: Lessebo återvinningscentral
 • Tingsryds kommun: Elsemåla återvinningscentral
 • Växjö kommun: Norremarks kretsloppspark och Häringetorp avfallsanläggning
 • Älmhults kommun: Äskya återvinningscentral

För öppettider och vägbeskrivning se återvinningscentraler

*Gips

SSAM arbetar kontinuerligt för att mer material ska återvinnas och återbrukas och en mindre andel ska gå till deponi och förbränning. Sedan årsskiftet 22/23 ska därför även gips separeras i en egen fraktion och återvinnas och inte, som tidigare, hamna på deponi. Att återvinna gips sparar både naturresurser och minskar utsläppet av CO2. För att kunna återvinna gips krävs att det är hög kvalité på det som samlas in. På de mindre återvinningscentralerna kommer det inte in tillräckligt mycket gips, det blir liggandes för länge innan containern hämtas och kvalitén blir inte tillräcklig hög för att återvinnas. Därav togs beslutet att vi inte kommer att ha insamling av gips på de yttre återvinningscentralerna.

Följande återvinningscentraler tar emot gips:

 • Alandsköps återvinningscentral
 • Elsemåla återvinningscentral
 • Häringetorp avfallsanläggning
 • Lessebo återvinningscentral
 • Liatorps återvinningscentral
 • Norremarks kretsloppspark
 • Braås återvinningscentral
 • Lammhult återvinningscentral
 • Äskya återvinningscentral

Det går även anlita någon av våra auktoriserade entreprenörer för fastighetsnära insamling av gips. Se entreprenörer i listan under Auktoriserade entreprenörer.

Tryckimpregnerat virke och asbestavfall

Avfall bestående av tryckimpregnerat virke och asbestavfall som uppstått i hushåll tas emot enligt följande:

Tryckimpregnerat virke

 • Alla återvinningscentraler

Asbest

 • Markaryds kommun: Alandsköp
 • Lessebo kommun: Lessebo återvinningscentral
 • Tingsryds kommun: Elsemåla återvinningscentral
 • Växjö kommun: Häringetorp
 • Älmhults kommun: Äskya återvinningscentral

Alla ovanstående återvinningscentraler tar emot en mindre mängd asbest, upp till fem skivor. Vid större mängder hänvisar vi till Häringetorp där det vägs in och mot en avgift.

För öppettider och vägbeskrivning se återvinningscentraler

Auktoriserade entreprenörer

Följande auktoriserade entreprenörer kan anlitas för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall:

Senast uppdaterad: 2 januari 2024