Talare på SSAM-dagen 2024

SSAM-dagen: Hållbarhet och cirkularitet – ett gemensamt ansvar

Den 8 maj 2024 anordnade vi SSAM-dagen. Dagen var full av inspiration, diskussion och erfarenhetsutbyte kring avfall, hållbarhet och cirkularitet. Anders Wijkman, Oskar Kihlborg och andra gästföreläsare berättade bland annat om cirkulära och effektiva flöden, hur vi skapar värde ur skogen samt vår klimatpåverkan.

Medverkande:
Maria Daniels, Kryast (konferencier)
Otto Lindlöf, styrelseordförande SSAM
Florim Albborn, VD SSAM
Anders Wijkman, debattör och författare
Maria Persdotter Isaksson, Södra
Oskar Kihlborg, äventyrare
Natalie Serrate, Östers IF
Luljeta Jetullahu, Nyföretagarcentrum
Ewa Trolle-Heikkilä, SSAM
Anders Lundgren, SSAM

Presentationer för nedladdning (PDF):
Florim Albborn – SSAM:s resa 2024-2030 , 2 MB.
Anders Wijkman – Från linjära till cirkulära och effektiva flöden , 7 MB.
Maria Persdotter Isaksson – En resurseffektiv värdekedja för trä- och textilfiber , 2 MB.
Oskar Kihlborg – Det största äventyret – vår klimatpåverkan , 12 MB.
Natalie Serrate – Smartare val med Östers IF och SSAM , 2 MB.
Luljeta Jetullahu – Vi skapar framtidens hållbara företag , 1 MB.
Ewa Trolle-Heikkilä och Anders Lundgren – Projektet Andra chansen och Dialog för ökat återbruk , 1 MB.

Maria Daniels och Florim Albborn

Anders Wijkman

Maria Persdotter Isaksson

Flitigt mingel under pausen

Oskar Kihlborg

Ewa Trolle-Heikkilä och Anders Lundgren

En gemensam panel avslutade dagen

Det bjöds på en hel del skratt

Bilderna är tagna av Ingela Stewén (Växjö Linnaeus Science Park) samt SSAM

Senast uppdaterad: 15 maj 2024