Försenad sophämtning

Sophämtningen i Växjö kommun är försenad. Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt. Helgkörning kan förekomma.

Fakturor till SSAM

Fakturor som skickas till SSAM ska vara antingen elektroniska fakturor eller skickas till en särskild fakturaadress.

Som ett led i vår miljöprofil ser vi helst att fakturor skickas elektroniskt till oss. Då är vår fakturaväxel Pagero. Sök på vårt organisationsnummer 559077-5853 för att hitta SSAM.

I andra hand tar vi emot fakturor för scanning. Då ska fakturan skickas till:

Södra Smålands avfall och miljö AB
FE 201
831 88 Östersund

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst om inte annat avtalats med leverantören. Expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter accepteras inte.

Leveransadressen är alltid en annan än fakturaadressen.

Övrig post (t.ex. orderbekräftelser, kataloger, reklam, vanliga brev) ska inte adresseras till fakturaadressen utan till SSAM:s postadress.

Cannot find function replaceAll in object
Roll eller funktion
.
Cannot find function replaceAll in object
Roll eller funktion
.
Senast uppdaterad: 29 januari 2019