Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Man och flicka vid fyrfackskärl

Fyrfack

Med fyrfackssystemet blir det enklare att sortera och därmed ökar vi återvinningen tillsammans. Fyrfack: Enkelt för dig - bra för miljön.

Fyrfackssystemet innebär att du som villaägare och fritidshusägare kan sortera ditt avfall (matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar) i två kärl på din tomt. Kärlen är uppdelade i fyra fack vardera, systemet innehåller därför åtta olika sorters fack till ditt avfall.

Facken är uppmärka med etiketter för de olika avfallen. Om ni vill ha nya eller fler etiketter kan ni beställa det i vår kundtjänst info@ssam.se eller 0470-59 95 00. De säljs i set om åtta stycken. Ett set kostar 50 kronor vilket debiteras på nästkommande faktura.

Observera att det inte är tillåtet att plocka bort något av facken eller flytta om dem. De har en bestämd placering i kärlen för att det ska hamna i rätt fack i våra bilar. Även abonnemangspriset är uträknat efter indelningen i kärlen.

I en påhängsbox lägger du ljuskällor och batterier som ska återvinnas. Boxen förvaras säkert tills den är full. Då hänger du ut den på kärl 2 inför tömning.

Fackens storlek & hämtningsintervall

Kärl 1 - töms varannan vecka

  • Matavfall: 118 liter
  • Restavfall: 162 liter
  • Tidningar: 60 liter
  • Färgade glasförpackningar: 30 liter

Kärl 2 - töms var fjärde vecka

  • Pappersförpackningar: 155 liter
  • Plastförpackningar: 155 liter
  • Ofärgade glasförpackningar: 30 liter
  • Metallförpackningar: 30 liter

Dela abonnemang med en granne

Du kan välja att dela abonnemang fyrfack med en granne eller en närboende. Varje fastighetsägare gör först sitt fyrfacksval enligt instruktioner och sedan skickar fastighetsägarna tillsammans in en blankett för delning till oss.

Utsträckt hämtningsintervall

Du kan ansöka om ett utsträckt utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1, vilket innebär att ditt fyrfackskäl 1 töms var fjärde vecka istället för varannan vecka. Obsevera att fritidshus inte kan ansöka om ett utsträckt hämtningsintervall.

Observera att du inte kan kombinera ett utsträckt hämtningsintervall med ett delat abonnemang av fyrfack.

Fyrfackskärl
Senast uppdaterad: 26 oktober 2023