Försenad sophämtning

Sophämtningen i Växjö kommun är försenad. Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt. Helgkörning kan förekomma.

Kärlen

Införandet av fyrfackssystemet innebär att nya kärl kommer placeras på din tomt. Här finns information och tips angående kärlen.

Två stycken Fyrfackskärl
 • Varje kärl rymmer 370 l. Bredd: 77 cm, höjd: 107 cm, djup: 85,2 cm
 • Kärlen är grå.
 • Kärlen är uppmärkta med etiketter med en 1: a respektive 2: a
 • Det finns möjlighet att beställa extrakärl för dig som har mycket restavfall som till exempel blöjor eller liknande. Kontakta kundtjänst för mer information om detta. Du kan även lämna förpackningar på återvinningsstationerna som innan.
 • Du får också med en påhängsbox för ljuskällor och batterier. Den ska förvaras inomhus och hängas på kärl 2 när den behöver tömmas.

Fackens storlek

 • Pappersförpackningar: 155 liter
 • Plastförpackningar: 155 liter
 • Tidningar: 60 liter
 • Ofärgade glasförpackningar: 30 liter
 • Färgade glasförpackningar: 30 liter
 • Metallförpackningar: 30 liter
 • Matavfall: 118 liter
 • Restavfall: 162 liter
Illustration på fyrfackskärl med mått.

I påhängsboxen lägger du ljuskällor och batterier som ska återvinnas. Boxen förvaras inomhus tills den är full. Då hänger du ut den på kärl 2 inför tömning.

Hantera dina batterier säkert

Det finns många slags batterier. Batteriets kemiska innehåll styr valet av återvinningsmetod, men nästan alla batterier kan återvinnas. Du som har fyrfackskärl samlar därför dina batterier i påhängsboxen.

Vissa batterier, framförallt 9 volts-batterier (rektangulära som används i brandvarnare), kan kortsluta och utveckla så stark värme att det fattar eld. För att undvika att det händer ska du se till att inte förvara 9 volts-batterier tillsammans med gem, mynt, nycklar eller material som stålull eller aluminiumfolie.

För att vara på den säkra sidan kan du sätta en tejp över polerna när du slänger batteriet.

 • Kärl 1 töms varannan vecka. Kärl 2 töms var fjärde vecka. Den veckan då båda kärlen ska tömmas, töms de på samma dag men inte vid samma tillfälle.
 • Om du har en godkänd ansökan på hemkompost från din kommun, kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på kärl 1. Blankett hittar för utsträckt hämtningsintervall.
 • Det är ditt ansvar som fastighetsägare att vägen fram till sopkärlen är fri från hinder och lätt framkomlig. Tänk på att skotta snö och sanda fram till kärlen under vintertid. Se till att grenar, buskar eller parkerade bilar, inte är i vägen för sophämtningen.


 • Rekommenderat utrymme för de nya kärlen är 2x1 meter om kärlen ska stå bredvid varandra och rekommenderat byggmått på höjden är 115 centimeter. För kärl till trädgårdsavfall tillkommer 1 meter.
 • Kärlen ska stå placerade 0–5 m från tomtgränsen senast kl.06 på hämtningsdagen. En rekommendation är att kärlen alltid står på denna placering för att du ska slippa rulla fram dem vid varje tömning. Det finns möjlighet att köpa till extra dragavstånd.
  Information om dragavstånd öppnas i nytt fönsteroch information om framkomlighetskraven.öppnas i nytt fönster
 • Kärlen ska stå på en stadig och stabil yta utan höga kanter. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknade hårdgjord yta. Ett önskemål är att kärlen ska stå med draghandtaget ut mot chauffören.
Illustration på fyrfackskärl med mått
Senast uppdaterad: 14 april 2021