Två stycken Fyrfackskärl

Kärlen

Införandet av fyrfackssystemet innebär att nya kärl kommer placeras på din tomt. Här finns information och tips angående kärlen.

 • Varje kärl rymmer 370 l. Bredd: 77 cm, höjd: 107 cm, djup: 85,2 cm
 • Kärlen är grå.
 • Kärlen är uppmärkta med etiketter med en 1: a respektive 2: a
 • Det finns möjlighet att beställa extrakärl för dig som har mycket restavfall som till exempel blöjor eller liknande. Kontakta kundtjänst för mer information om detta. Du kan även lämna förpackningar på återvinningsstationerna som innan.
 • Du får också med en påhängsbox för ljuskällor och batterier. Den ska förvaras inomhus och hängas på kärl 2 när den behöver tömmas.

Fackens storlek

 • Pappersförpackningar: 155 liter
 • Plastförpackningar: 155 liter
 • Tidningar: 60 liter
 • Ofärgade glasförpackningar: 30 liter
 • Färgade glasförpackningar: 30 liter
 • Metallförpackningar: 30 liter
 • Matavfall: 118 liter
 • Restavfall: 162 liter
Illustration på fyrfackskärl med mått.
Illustration på fyrfackskärl med mått

På hämtdagen ska kärlen stå med draghandtagen ut mot vägen.

 • Rekommenderat utrymme för de nya kärlen är 2x1 meter om kärlen ska stå bredvid varandra och rekommenderat byggmått på höjden är 115 centimeter. För kärl till trädgårdsavfall tillkommer 1 meter.
 • Kärlen ska stå placerade inom 0–5 m från tomtgränsen senast kl.06 på hämtningsdagen. En rekommendation är att kärlen alltid står på denna placering för att du ska slippa rulla fram dem vid varje tömning. Det finns möjlighet att köpa till extra dragavstånd.
  Information om dragavstånd Öppnas i nytt fönster.och information om framkomlighetskraven. Öppnas i nytt fönster.
 • Kärlen ska stå på en stadig och stabil yta utan höga kanter. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknade hårdgjord yta. På tömningsdagen måste kärlen stå med draghandtaget ut mot chauffören, så att handtaget kan greppas utan att behöva lyfta eller vrida sopkärlen.
Påhängsbox

Påhängsboxen hängs ut på kärl 2 när minst ett fack är fullt.

I en påhängsbox lägger du ljuskällor och batterier som ska återvinnas. Boxen förvaras säkert tills den är full. Då hänger du ut den på kärl 2 inför tömning.

Hantera dina batterier säkert

Observera att du inte får lämna 9-voltsbatterier eller litiumbatterier i påhängsboxen. Dessa ska istället lämnas som farligt avfall på din återvinningscentral.

Det finns många slags batterier. Batteriets kemiska innehåll styr valet av återvinningsmetod, men nästan alla batterier kan återvinnas. Du som har fyrfackskärl samlar därför de flesta av dina batterier i påhängsboxen.

Vissa batterier, framförallt 9-voltsbatterier (rektangulära som används i brandvarnare), kan kortsluta och utveckla så stark värme att det fattar eld. För att undvika att det händer ska du se till att inte förvara 9-voltsbatterier tillsammans med gem, mynt, nycklar eller material som stålull eller aluminiumfolie.

För att vara på den säkra sidan kan du sätta en tejp över polerna innan du lämnar in batteriet på din återvinningscentral.

 • Kärl 1 töms varannan vecka. Kärl 2 töms var fjärde vecka. Den veckan då båda kärlen ska tömmas, töms de på samma dag men inte vid samma tillfälle.
 • Om du har en godkänd ansökan på hemkompost från din kommun, kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på kärl 1. Blankett hittar för utsträckt hämtningsintervall.
 • Det är ditt ansvar som fastighetsägare att vägen fram till sopkärlen är fri från hinder och lättframkomlig. Tänk på att skotta snö och sanda fram till kärlen under vintertid. Se till att grenar, buskar eller parkerade bilar, inte är i vägen för sophämtningen.
 • På hämtdagen ska kärlen stå med draghandtagen ut mot vägen.


Senast uppdaterad: 20 oktober 2023