Avgifter för sophämtning

Alla som är kund hos SSAM betalar en avgift för sin sophämtning. Om du bor i villa eller har fritidshus väljer du själv det abonnemang som passar dig bäst. Om du bor i lägenhet ingår oftast kostnaden för sophämtning i din hyra och det är fastighetsägaren som väljer abonnemang.

Grundavgift är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

I samband med att du tecknar ett abonnemang för sophämtning åtar du dig att följa de regler som finns för sortering, återvinning och sophämtning i din kommun.

Beroende på vilken kommun du bor i är det olika kostnader för sophämtning. Taxan för avfallshantering beslutas alltid av fullmäktige i respektive ägarkommun.

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. 

Dragavstånd

I abonnemanget ingår ett dragavstånd på 0-5 meter då kärlen placeras max 5 meter från tomtgräns. För utökat dragavstånd mellan 5-15 meter (max 15 meter från tomtgräns) utgår ett tillägg om 7,5 kronor inklusive moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.

Villa -tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2717 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2531 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsntervall
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1003 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3769 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 5681 kr

Fritidshus - tömning maj-septemper

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1469 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 503 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1759 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2206 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 110 kr per tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 140 kr per tömning

Villa -tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2818 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2545 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervall. 
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1103 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3925 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4676 kr

Fritidshus - tömning maj-septemper

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-literskärl, hämtning varannan vecka: 2372 kr
 • 190-literskärl, fritidshus, v.18-44 hämtning var fjärde vecka: 1355 kr
 • 370-literskärl fritidshus, v.18-44 hämtning var fjärde vecka: 1630 k

(Start våren 2021)

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1865 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 566 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2124 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2534 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 105 kr per tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 135 kr per tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2697 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2466 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervall
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1003 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3704 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4616 kr

Fritidshus - tömning maj-septemper

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1767 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 503 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2012 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2459 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 110 kr per tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 140 kr per tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2535 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2406 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervall 
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1003 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 3512 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4420 kr

Fritidshus - tömning maj-septemper

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Matavfall 140-literskärl + restavfall 190-literskärl, hämtning varannan vecka: 1155 kr
 • Matavfall 140-literskärl + restavfall 370-literskärl, hämtning varannan vecka: 1365 kr
 • Hemkompost + restavfall 190-literskärl, hämtning var fjärde vecka: 860 kr
 • Osorterat 190-literskärl, hämtning varannan vecka: 1800 kr
 • Osorterat 370-literskärl, hämtning varannan vecka: 2050 kr

(Start våren 2021)

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1210 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 503 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1600 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2100 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 110 kr per tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 140 kr per tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Älmhults kommun

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 3013 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2740 kr
  Kräver godkänd ansökan. Blankett för utsträckt hämtningsintervall
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1103 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 4119 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4871 kr

Fritidshus - tömning maj-septemper

Abonnemang för sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Älmhults kommun

 • 180-literskärl, hämtning varannan vecka: 1833 kr

(Start våren 2021)

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1920 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 566 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2179 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2589 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2020. Gäller från och med 1 april 2020. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 105 kr per tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 135 kr per tömning
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020