Avgifter för sophämtning

Alla som är kund hos SSAM betalar en avgift för sin sophämtning. Om du bor i villa eller har fritidshus väljer du själv det abonnemang som passar dig bäst. Om du bor i lägenhet ingår oftast kostnaden för sophämtning i din hyra och det är fastighetsägaren som väljer abonnemang.

Grundavgift är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

I samband med att du tecknar ett abonnemang för sophämtning åtar du dig att följa de regler som finns för sortering, återvinning och sophämtning i din kommun.

Beroende på vilken kommun du bor i är det olika kostnader för sophämtning. Taxan för avfallshantering beslutas alltid av fullmäktige i respektive ägarkommun.

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. 

Dragavstånd

I abonnemanget ingår ett dragavstånd på 0-5 meter då kärlen placeras max 5 meter från tomtgräns. För utökat dragavstånd mellan 5-15 meter (max 15 meter från tomtgräns) utgår ett tillägg om 8 kronor inklusive moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via kontaktformuläret.

Byte av abonnemang

Byte av abonnemang medför ibland ett kärlbyte. Exempelvis om du vill byta från fyrfack till osorterat. Då tillkommer en kostnad om 300 kronor.

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3750 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 3010 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2752 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Lessebo kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1304 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 4232 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 5703 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1620 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 677 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1969 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2456 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 115 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 170 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3701 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2944 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2642 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Markaryds kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1209 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 4039 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 4815 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1839 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 606 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2184 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2603 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 105 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 155 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3705 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2965 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2653 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Tingsryds kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1236 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 4115 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 5129 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1893 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 674 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2186 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2673 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 70 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 100 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2023. Gäller från och med 1 januari 2022.
Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3544 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2845 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2648 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1452 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 4002 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 5014 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1341 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 676 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1795 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2322 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 115 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 175 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 3733kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2869kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2653kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Älmhults kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1310kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 4914kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 5115kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1961kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 645kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2232kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2660kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2023. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 105 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 155 kr per kärl och tömning
Senast uppdaterad: 9 januari 2023