Avgifter för sophämtning

Alla som är kund hos SSAM betalar en avgift för sin sophämtning. Om du bor i villa eller har fritidshus väljer du själv det abonnemang som passar dig bäst. Om du bor i lägenhet ingår oftast kostnaden för sophämtning i din hyra och det är fastighetsägaren som väljer abonnemang.

Grundavgift är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

I samband med att du tecknar ett abonnemang för sophämtning åtar du dig att följa de regler som finns för sortering, återvinning och sophämtning i din kommun.

Beroende på vilken kommun du bor i är det olika kostnader för sophämtning. Taxan för avfallshantering beslutas alltid av fullmäktige i respektive ägarkommun.

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. 

Dragavstånd

I abonnemanget ingår ett dragavstånd på 0-5 meter då kärlen placeras max 5 meter från tomtgräns. För utökat dragavstånd mellan 5-15 meter (max 15 meter från tomtgräns) utgår ett tillägg om 8 kronor inklusive moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via kontaktformuläret.

Byte av abonnemang

Byte av abonnemang medför ibland ett kärlbyte. Då tillkommer en kostnad om 300 kronor.'

Abonnemanget osorterat utgår från och med 1 januari 2024

Från och med 1 januari 2024 kommer man inte längre att kunna välja abonnemanget osorterat på grund av nya lagkrav. Du som idag har abonnemanget osorterat kommer därför att behöva byta till fyrfacksabonnemang, vilket kommer att ske successivt under en tvåårsperiod. Du kommer att få ett brev med mer information när det blir din tur.

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 4136 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 3368 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 3025 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Lessebo kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1608 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 4681 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 5780 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1807 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 815 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2186 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2705 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 115 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 170 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 4195 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 3331 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2949 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Markaryds kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1433 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 4628 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 5539 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2171 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 831 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2470 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2940 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 105 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 155 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 4211 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 3416 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2968 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Tingsryds kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1236 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 4828 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 6008 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2132 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 950 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2515 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 3065 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 70 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 100 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 4165 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 3407 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 3055 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1732 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 4775 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 5953 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 1569 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 760 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2093 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 2693 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 115 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 175 kr per kärl och tömning

Villa - tömning året runt

Abonnemang för sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 varannan vecka: 4391 kr
 • Fyrfack 370 literskärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 3550 kr
 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 3021 kr
  Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö- och hälsoskyddskontoret i Älmhults kommun.
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 1846 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 5003 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 6033 kr

Fritidshus - tömning maj-september

Abonnemang för sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka: 2227 kr
 • Extrakärl: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 823 kr (kräver fyrfacksabonnemang)
 • Osorterat avfall: 190 l kärl, tömning varannan vecka: 2601 kr
 • Osorterat avfall: 370 l kärl, tömning varannan vecka: 3118 kr

Budad tömning sophämtning

Kostnad för budad tömning sophämtning 2024. Priserna är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • 190-liters kärl 105 kr per kärl och tömning
 • 370-liters kärl och fyrfackskärl 155 kr per kärl och tömning
Senast uppdaterad: 19 december 2023