Bild

Per Gunnarsson, projektledare SSAM

Projektet i media

En fjärdedel av alla miljörum i Växjö har försetts med nivåmätare, uppkopplade mot kommunens Lorawan-nätverk. Det är den största installationen för behovsanpassad tömning i Sverige, kanske i hela världen, och intresset för projektet är stort.

Senast uppdaterad: 6 april 2022