Matavfallsval för företag och verksamheter

Genom att sortera ut matavfallet så kan den biogas som bildas användas som fordonsbränsle och det som kvarstår blir till ett värdefullt biogödsel som används på åkermark. Bra både för miljön och oss människor!

  • Om du väljer att börja sortera ut matavfallet kommer ett 140 liters kärl att ställas ut på din fastighet. Om utrymmet är begränsat kan det vara bra att veta matavfallskärlens storlek. Kärlets mått
  • Restavfallskärlet/kärlen kommer att vara kvar, men eftersom volymerna för restavfall kommer att minska så kan det innebära att antalet kärl eller storleken på kärl kommer justeras.
  • Om du väljer att tacka nej till matavfallssorteringen får du ”abonnemang osorterat”. Det innebär att matavfallet inte kommer att sorteras ut i fastigheten.
  • Tack vare en miljöstyrande taxa så är det mest ekonomiskt fördelaktigt att välja matavfallssortering.


Senast uppdaterad: 22 september 2021