Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Mottagning av företagens farliga avfall på återvinningscentralerna

SSAM tar emot farligt avfall från verksamheter som avser service (t.ex. frisörer, tatueringsstudior, caféer), personalutrymmen (t.ex. från fikarummet eller personaltoaletterna), boende (t.ex. äldreboende) och liknande.

Stora mängder farligt avfall av samma art från en och samma verksamhet tar vi inte emot på våra återvinningscentraler. Detta beror på att avfallet då anses skilja sig till art från hushållens avfall och därmed inte klassas som kommunalt avfall. Därför har vi också avgränsat hur mycket avfall vi tar emot, se nedan om vilka avfallsslag och avfallsmängder vi ta emot per besökstillfälle.

Vi tar aldrig emot farligt avfall från verksamheter inom tillverkning, jord- och skogsbruk, sjukvård, veterinärverksamhet, forskning eller bygg- och rivningsverksamhet. Detta innebär att även om en verksamhet avser service, så tar vi inte emot det om det faller under någon av ovanstående kategorier. Exempelvis en målarfirma hamnar under ”bygg- och rivningsverksamhet” och därifrån tar vi därför inte emot farligt avfall.

Observera att sådant farligt avfall som vi redan tar emot från företag idag, elavfall, fortsatt får lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.

Vilka avfallsslag och avfallsmängder gäller?

Följande gäller för att avfallet ska klassas som kommunalt avfall och därmed godkännas för lämnande på SSAMs återvinningscentraler:

Avfallet ska rymmas inom underkapitel 15 01 eller 20 i bilaga 3 i Avfallsförordningen Länk till annan webbplats.. Undantag från detta är att vi inte tar emot gasflaskor eller gasbehållare, även om dessa har fått avfallskod 15 01 11*.

Nedan ges exempel på farligt avfall som är OK att lämna samt hur mycket som får lämnas per tillfälle och vad det kostar per tillfälle. Personalen på återvinningscentralen gör en bedömning av vilken kategori lämnat avfall hamnar i.

Kategori/Avfallsslag

Godkänd mängd

Kostnad

Sprayflaskor som innehåller rester av eller är förorenade av farliga ämnen

Max 5 st. / eller 3 kg per tillfälle

70 kr/tillfälle

Kemikalier (exempelvis rengöringsmedel, lösningsmedel, putsmedel, klor)

Max 2 liter per tillfälle

50 kr/tillfälle

Målarfärg

Max 4 behållare per tillfälle

50 kr/tillfälle

Olja (ej matolja)

Max 5 liter per tillfälle

25 kr/tillfälle

Kosmetika (exempelvis nagellack, hårfärg, hårspray, parfym, deo)

Max 5 st. per tillfälle

30 kr/tillfälle

 

Följande återvinningscentraler tar vi emot FA från företag på

  • Förmiddagar Norremark ÅVC i Växjö
  • Hela dagen Lessebo ÅVC i Lessebo
  • Hela dagen Elsemåla ÅVC i Tingsryd
  • Hela dagen Äskya ÅVC i Älmhult
  • Hela dagen Alandsköp ÅVC i Markaryd

Betalning och kvitto

Betalning sker direkt i samband med lämning av det farliga avfallet. Vi tar emot swish. På Norremark i Växjö går det också bra att betala med kort. Vi tar inte emot kontanter på någon av våra återvinningscentraler!

Avlämnarintyg

Precis som tidigare regler gäller fortsatt uppvisning av avlämnarintyg för att få lämna det farliga avfallet. Mer om detta kan du läsa om på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Övrigt och osorterat avfall m.m.

Allt farligt avfall som lämnas på återvinningscentralen måste vara uppmärkt och lämnas i sin originalförpackning. Det ska dessutom vara klassat enligt avfallskoderna i Bilaga 3 till Avfallsförordningen. Farligt avfall som inte kan lämnas på SSAMs återvinningscentraler skall lämnas till godkänt behandlingsföretag.

Observera att för transport av farligt avfall från verksamheter och företag gäller speciella regler.

Senast uppdaterad: 1 juni 2023