Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Bild

238 fastighetsägare och 7894 invånare i norra Växjö tätort berörs av pilotprojektet Smarta sopkärl.

Smarta sopkärl - pilotprojekt

”Smarta sopkärl” har varit ett samarbete mellan SSAM, Green Tech-bolaget Bintel och Prezero inom ramen för Växjö kommuns innovationsprojekt Diaccess, som finansierats av EU-programmet UIA.

Programmet har genomförts i tre steg. Under den första delen kopplades 1 400 sopkärl upp via Wexnets LORA-nät i miljörum hos flerfamiljshus och verksamheter i Växjö. De förseddes med Bintels nivåsensorer för att samla in data, inledningsvis utan att förändra insamlingsschemat. Detta följdes av sex månader då man testade att optimera de befintliga rutterna genom att hoppa över tömningar där så var möjligt och samtidigt göra strukturella förändringar i miljörummen. Slutligen testades behovsstyrd tömning baserad på data från varje miljörum. Målen var att öka fyllnadsgraden i kärlen och minska mängden tömningar.

Ta del av Slutrapport Smarta Sopkärl , 2 MB, öppnas i nytt fönster..

Frågor & Svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna som berör fastighetsägare, fastighetsskötare och boende. Under rubriken Frågor & Svar Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur systemet fungerar och hur den data som samlas in används.

Om Bintel

Green Tech-bolaget Bintel grundades 2018 i Helsingborg och erbjuder smarta IoT-lösningar för en effektivare och mindre resurskrävande avfallshantering. Bintels mission är ”No time to waste”. Genom sina lösningar bidrar organisationen till att förbättra och digitalisera avfallsbranschen:

  • Öka sitt resursutnyttjande
  • Utöka materialåtervinningen
  • Därmed minska restavfallsmängderna
  • Skapa högre kundnöjdhet genom mer personifierade och kundanpassade avfallslösningar
  • Minska nedskräpning
  • Bidra till att påverka slutkundens beteende och därmed bidra positivt i avfallstrappan

Läs mer: bintel.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Diacess

Diaccess är ett flerårigt projekt som finansieras av EU-programmet Urban Innovative Actions. Projektet är ett samarbete mellan Växjö kommun och näringslivet där parterna tillsammans hittar lösningar på samhällsutmaningar. Syftet är ge medelstora städer möjlighet att utveckla nya hållbara och långsiktiga innovationer på stora samhällsproblem, som kan komma både kommun och företag till godo.

Läs mer: diaccess.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Wexnet

Wexnet bygger ut och förstärker sitt trådlösa radionät LoRaWAN som tar emot data från sensorerna i miljörummen och skickar den vidare till Bintels plattform som förädlar datan till att kunna styra rutterna för upphämtning av sopor i de olika miljörummen.

Tekniken som används kallas LoRaWAN och är en standardiserad teknik som kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförbrukning och säker dataöverföring. LoRa har snabbt blivit den ledande tekniken för Internet of Things (IOT), över hela världen.

Läs mer: wexnet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om PreZero

PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. De samlar in och hanterar restmaterial från kundernas verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. Kundnytta är lika med miljönytta.

Leverantören är en del av det internationella miljöföretaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i 11 länder. I Sverige finns PreZero på ca 60 platser, har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar, och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner.

Verksamheten skapar värde för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att avfall förädlas till värdefull returråvara för nyproduktion. Det bidrar till den cirkulära ekonomin.

Läs mer: prezero.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 april 2023