Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Frågor & Svar om Smarta sopkärl

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om projektet för behovsanpassad tömning.

ALLMÄNNA FRÅGOR

Varför genomförs projektet med behovsanpassad tömning?

För att kunna erbjuda våra kunder klimat- och behovsanpassade tjänster i framtiden.

Kan jag ansluta mig till projektet?

Nej, detta är ett pilotprojekt för utvalda kunder som kommer att utvärderas när det avslutats i mars 2023. Om resultatet visar sig positivt kommer behovsanpassad tömning successivt implementeras.

Behovsstyrd tömning – hur ska det praktiskt gå till och varför

Alla kärl för matavfall och restavfall är utrustade med en sensor som mäter ner i kärlet. Mätdatan skickas trådlöst till Bintels system. När alla kärl av samma fraktion börjar bli fulla omvandlar Bintels system det till en körtur för sopbilen. Sopbilen hämtar därmed avfallet när det är som mest optimalt att göra det. På så sätt töms inga kärl i onödan och de som behöver tömmas töms i rätt tid för att förhindra överfulla kärl och därmed sämre utsortering.

Varför är det bara matavfall och restavfall som samlas in inom ramarna för projektet?

Idag samlar SSAM bara in matavfall och restavfall inom försöksområdet. Inom försöksområdet finns dock två miljörum där vi även har sensorer på återvinningskärlen för att lära oss nytta och möjligheter av detta.

Hur hänger detta ihop med de globala klimatmålen?

I tidigare förstudier har vi sett att en hel del kärl töms tomma helt eller delvis . Detta innebär att vi utför onödiga transporter. Om vi kan minska de onödiga transporterna kan vi också minska utsläppen av klimatpåverkande gaser från insamlingen. Vi ser också att kostnaden för restavfall till förbränning kommer att bli dyrare framöver. Behovsanpassad tömning är ett medel för att kunna minska dessa kostnader.

Vilka parter deltar i projektet?

SSAM, Bintel, Wexnet och PreZero som utför insamlingen åt SSAM är parter i projektet.

Hur hänger detta ihop med Diaccessprojektet?

Behovsanpassad tömning är en av utmaningarna i Diacessprojektet, läs mer på Växjö kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur fungerar sensorerna?

Sensorerna mäter kontinuerligt mängden avfall som finns i dina behållare. De görs genom att mäta avståndet från sensorn ner till avfallet och sedan skicka denna information trådlöst till Bintel i Wexnets trådlösa LoRA-nät.

Hur ofta kommer sopbilen?

Idag ser vi att många sopkärl töms för tidigt och bara är halvfulla. Syftet med projektet är att sopbilarna, totalt sett, skall köra mindre under året. Sopbilens rutt skall optimeras baserat på fastighetens behov av tömningar för samtliga kärl med samma innehåll (fraktion). Detta innebär att sopbilen inte kommer komma på samma dag och samma tid varje vecka utan vid behov av tömning, dvs innan kärlen blir överfulla.

Är det inte risk för överfulla sopkärl?

Dagens schemalagda insamling tar inte hänsyn till att man har olika mycket sopor på olika tider om året. Med behovsstyrd tömning anpassas detta, och tömning skall ske innan samtliga kärl blir överfulla.

Innebär det att sopbilen kör oftare och mer – det kan väl inte vara bra för miljön?

Sopbilens rutt skall optimeras baserat på fastighetens behov av tömningar för samtliga kärl med samma innehåll (fraktion).

Vad kostar det här projektet?

Projektet finansieras av EU:s projekt UIA - Urban Innovations Action.

Hur ser tidplanen ut framåt?

Projektet kommer att stegvis att utöka graden av behovsanpassad tömning under 2022 och början av 2023. Under 2023 kommer beslut att fattas om projektets fortsättning.

Vad händer efter projektet?

Projektet syftar till att besluta om behovsanpassad tömning styrd av sensorer ska införas i hela Växjö kommun.

FASTIGHETSÄGARE & FASTIGHETSSKÖTARE

Vad blir skillnaden för mig som fastighetsägare?

I grunden så utför vi tjänsten att hämta avfallet från dina miljörum, men med behovsanpassad tömning så tror vi att vi kan utföra jobbet på ett smartare sätt med mindre miljöpåverkan.

Vad blir skillnaden för mig som fastighetsskötare?

För dig som fastighetsskötare är det viktigt att kärlen står i rätt miljörum och inte flyttas runt. Det skulle i värsta fall innebära att sopbilen åker till fel miljörum (eller inte alls kommer dit) eftersom information om hur mängden sopor som finns i ett kärl då skickas med fel adress. Som fastighetsskötare kommer du inte heller veta i förväg exakt vilka dagar som sophämtningen utförs.

Sopbilen kommer inte på vår vanliga hämtdag. Hur vet jag när den kommer?

Med behovsanpassad tömning styrs inte tömningen längre av statiska schema. Istället planerar Bintels programvara löpande in när tömning ska ske, beroende på hur mycket avfall som finns i kärlen i ett miljörum.

Kommer alla kärlen att bytas ut?

Nej, samma kärl som innan, men de har nu fått en sensor monterad.

Måste jag ha koll på sensorerna?

Nej, du behöver inte hålla någon koll på sensorerna. Sensorerna kommer att sköta sig själva och övervakas på distans.

Vilka effekter kommer detta att ge i vårt miljörum?

Miljörummet kommer ha färre överfulla mat- och restavfallskärl och den data som samlas in kan ligga till grund för vidare förbättringar som gynnar bättre utsortering av material.

Kan jag få del av data som rör mitt miljörum?

Ja, du som fastighetsägare kan det via SSAM, kontakta kundtjänst på info@ssam.se.

Vilken data samlas in ur GDPR-synpunkt?

Ingen personlig information samlas in. Sensorerna kan inte mäta individuella personers avfall.

Vem äger datan som samlas in?

Bintel och SSAM äger datan.

Vad händer om en sensor försvinner eller skadas – vart vänder jag mig?

Då vänder du dig till SSAM, kontakta kundtjänst på info@ssam.se.

Måste kärlen stå på särskilt anvisad plats i miljörummet, eller kan jag flytta runt dem?

Kärl inom samma miljörum behöver inte stå på särskilt anvisad plats. Däremot kan det inte flyttas mellan olika miljörum, för då bli datainsamlingen inte korrekt då den baseras på i vilket miljörum kärlet befinner sig. Samtliga mat- och restavfallskärl i miljörummet skall ha sensor, om de inte har det kontakta kundtjänst på info@ssam.se.

Hur ser jag vilka kärl som ingår i projektet, det vill säga har sensorer?

Utvändigt går det inte att se vilka behållare som har sensorer. Men generellt kommer alla behållare som innehåller matavfall eller restavfall ha sensorer och ingå i projektet

Blir det några kostnader för mig som fastighetsägare?

Nej, du betalar samma avgift som tidigare under projektet. Om behovsanpassad tömning permanentas så kommer en helt ny taxa att tas fram.

Kan man få meddelande om när tömning sker

SSAM har möjlighet att skicka mejl på morgonen dagen då tömning sker behovsanpassat. Meddela de epost-adresser som ska få dessa meddelanden för era fastigheter till per.gunnarsson@ssam.se

Kan jag som kund följa hur det går i projektet?

Information kommer finnas på ssam.se

Hur kan jag vara med och påverka?

Om du har frågor eller synpunkter kontakta SSAMs kundtjänst eller projektledare Per Gunnarsson.

BOENDE

Vad är skillnaden för mig som boende i fastigheten?

För dig som boende ska det inte bli någon skillnad. Vi önskar däremot din hjälp med att sortera och förpacka avfallet korrekt. När du slänger dina sopor ska du använda samtliga kärl i miljörummet, så att inte något kärl blir överfullt. Ofta kan det finnas ett kärl lite lägre in i soprummer där det finns plats kvar för dina sopor.

Vad måste jag tänka på vad gäller mitt mat- och restavfall?

Som tidigare ska du sortera och paketera ditt avfall väl. Det är också viktigt att använda alla kärl i ditt miljörum, så att inte enstaka kärl blir överfulla.

Sopbilen kommer inte på vår vanliga hämtdag. Hur vet jag när den kommer?

Med behovsanpassad tömning styrs inte tömningen längre av statiska schema. Istället planerar Bintels programvara löpande in när tömning ska ske, beroende på hur mycket avfall som finns i kärlen i ett miljörum.

Hur ser jag vilka kärl som ingår i projektet, det vill säga har sensorer?

Utvändigt går det inte att se vilka behållare som har sensorer. Men generellt kommer alla behållare som innehåller matavfall eller restavfall ha sensorer och ingå i projektet.

Jag tycker att det vekar väldigt fullt i kärlen, måste jag kontakta fastighetsägaren?

Kontakt angående sophämtning sker alltid från fastighetsägaren till SSAM. Be därför din fastighetsägare kontakta SSAMs kundtjänst på info@ssam.se.

Senast uppdaterad: 5 december 2022