Bild skanner

För att få inpassering till anläggningen behöver du genomföra en webbutbildning.

Grönt kort Flex-ÅVC

Här hittar du webbutbildningen för grönt kort till Flex-ÅVC i Rottne. Utbildningen innehåller en informationsdel och en del med frågor. För att kunna genomföra utbildningen måste du först ange ditt personnummer samt mobiltelefonnummer. Att läsa informationen och svara på frågorna tar ca 15 minuter. När du svarat rätt på frågorna kan du komma in på anläggningen.

Klicka här för att komma till utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du genomför utbildningen via mobilen fungerar det bäst att placera telefonen i liggande läge.

Varför ska jag genomföra en webbutbildning?

För att kunna ge tillträde till anläggningen under obemannade tider får Flex-ÅVC Rottne ett inpasseringssystem. Alla praktiska detaljer kring in- och utpassering får du via webbutbildningen. Bara den som har genomgått utbildningen om källsortering, säkerhet och teknik i SSAMs regi, och blivit godkänd användare, kan få tillträde.

Om du inte har svenskt personnummer

Kontakta vår kundtjänst via e-post info@ssam.se, så får du ett passerkort att använda istället.

Vem kan lämna avfall?

Flex-ÅVC är endast till för de personer som är skrivna i Växjö kommun, eller har fritidshus/fastighet i Växjö kommun, med ett sophämtningsabonnemang.

Vad gäller för mig som företagare?

Företagare är välkomna att lämna avfall när återvinningscentralen är bemannad.

Så går det till på Flex-ÅVC - se filmen

Här kan du se hur in- och utpassering går till på Rottne ÅVC.

Frågor och svar

Senast uppdaterad: 7 mars 2022