Bild

Ökad tillgänglighet och service vid Rottne ÅVC

Flexibel ÅVC

Från och med den 27 januari 2022 får Rottne återvinningscentral ökad tillgänglighet och service. Med väsentligt utökade öppettider där kunden kan lämna sitt avfall sju dagar i veckan, ökar flexibiliteten och servicegraden för invånarna i den norra kommundelen.


SSAM har i dagsläget totalt 16 återvinningscentraler i sina fem ägarkommuner. Bolaget väljer nu att förbättra service och tillgänglighet ytterligare. Rottne ÅVC planeras att kunna betjäna kunderna i Växjö kommuns norra del utan bemanning under stora delar av drifttiden, under en väsentligt större del av veckans timmar jämfört med dagens öppettider. Rent praktiskt innebär det öppettider från morgon till sen kväll. Bemanning med aktiva guider kommer fortfarande att finnas samma tider som idag.

Vem kan lämna avfall?

Flex-ÅVC är endast till för de personer som är skrivna i Växjö kommun, eller har fritidshus/fastighet i Växjö kommun, med ett sophämtningsabonnemang.

Ökad kundnöjdhet

Liknande återvinningscentraler finns sedan några år på flera håll i landet, bland annat i Kalmarregionen (Kretslopp Sydost) och i Avfall Skaraborgs verksamhetsområde. Erfarenheter visar att de är omtyckta av invånarna tack vare flexibla öppettider. Dessutom sorteras avfallet minst lika bra som på bemannade anläggningar.

Tillgänglighet och högre sorteringsgrad

Eftersom avfall kommer att lämnas på tider då vår personal inte är där, krävs kameraövervakning för att kunna kontrollera när containrar ska tömmas, samt att rätt avfall hamnar på rätt ställe. Därför har SSAM sökt och fått beviljat tillstånd för kameraövervakning från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För access till anläggningen då den är obemannad krävs ett inpasseringssystem. Kunden informeras om detta i samband med den kortare webbutbildning som krävs för tillträde till återvinningscentralen. Bara den som har genomgått utbildningen om källsortering, säkerhet och teknik i SSAMs regi, och blivit godkänd användare, kan få tillträde. Detta ökar samtidigt tryggheten för kunden på anläggningen vad gäller in- och utpassering, samt hur det fungerar praktiskt.

Webbutbildning

Här hittar du webbutbildningen Grönt kort.

Film om Flex-ÅVC

Att få access till vår flexibla anläggning är enkelt. Efter att ha genomfört en kortare webbutbildning kan du besöka Rottne ÅVC sju dagar i veckan. I filmen får du tips inför ditt besök.

Så här går det till på Flex-ÅVC - se filmen

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Flex-ÅVC.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022