Bild

Återvinningscentralen i Rottne kommer även fortsatt att vara bemannad vissa tider.

Frågor och svar Rottne ÅVC

Har du frågor kring Flex-ÅVC? Här finner du svar på de vanligaste frågorna.

Vem kan lämna avfall?

Flex-ÅVC är endast till för de personer som är skrivna i Växjö kommun, eller har fritidshus/fastighet i Växjö kommun, med ett sophämtningsabonnemang.

Varför satsar SSAM inte mer på aktiv personal som hjälper kunden under ordinarie öppettider?

Vi arbetar ständigt för att vår personal ska vara serviceinriktad och hjälpsam. Dock är det en kostnadsfråga att ha utökad bemanning. Erfarenheten från andra flexibla återvinningscentraler i Sverige visar att kunderna är nöjda och avfallssorteringen fungerar väldigt väl.

Ska bemanningen upphöra helt vid Rottne ÅVC?

Vi vill även fortsatt erbjuda en bemannad återvinningscentral för kunder som inte har möjlighet att besöka anläggningen på andra tider. De bemannade öppettiderna med några timmar per vecka förblir de samma som idag.

Varför placeras inte den flexibla anläggningen vid SSAMs största ÅVC, Norremark i Växjö?

På en större anläggning som Norremark skulle det krävas mer personal då det på många sätt är en annan typ av verksamhet. Rottne var det bästa valet när vi sammanvägde olika aspekter så som besökare, geografisk placering och underhållsbehov. Orten utgör en central placering i den norra kommundelen, vilket ökar tillgängligheten för våra kunder på landsbygden.

Planerar ni att bygga om fler återvinningscentraler, kameraövervaka dem och köra obemannat?

I dagsläget finns det inte någon plan för övriga återvinningscentraler. Nu kommer vi främst att genomföra satsningen på en flexibel anläggning i Rottne. Utvärderingen därefter får visa vad som är möjligt i framtiden i våra övriga kommuner.

Hur får kunden tillträde att komma in på Rottne återvinningscentral?

Efter en kortare digital utbildning om källsortering, säkerhet och teknik registreras kunden som användare och genom att legitimera sig vid infarten får hen tillträde in på anläggningen.

Hur ska kunder som saknar dator eller smartphone göra för att genomföra den digitala utbildningen?

Kunden kan fortfarande besöka återvinningscentralen under de tider då den är bemannad, utan att det krävs utbildning eller legitimation. Den utbildning som ges för åtkomst till anläggningen är dock endast digital.

Vad gäller kring kameraövervakningen på återvinningscentralen i Rottne?

Vi har tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som beslutar om tillstånd för den här typen av kameraövervakning ute i verksamheter.

Vad händer om någon gör sig skyldig till överträdelser inne på anläggningen?

Om det sker grov skadegörelse eller omfattande felsortering, till exempel i form av olovlig dumpning, har SSAM möjlighet att kontakta de registrerade användare som befunnit sig på anläggningen.

Kommer kunden att kunna lämna allt avfall som vanligt under den obemannade tiden på ÅVC?

Farligt avfall kommer endast av säkerhetsskäl att kunna lämnas under den tid då anläggningen är bemannad. I övrigt kan kunden lämna sitt avfall som vanligt.

Vad är kostnaden för att bygga om Rottne återvinningscentral?

Vi har en budget på cirka 2 miljoner kronor.

Hur mycket räknar ni med att spara på att den ska vara obemannad vissa tider?

Vi ser inte någon besparing i detta – bara utökad service för boende på landsbygden i Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 30 januari 2023