Så gör du rätt på återvinningscentralen

Genom att sortera rätt när du åker till återvinningscentralen gör du skillnad. Det du lämnar är resurser som vi kan hjälpas åt att ta om hand på bästa sätt.

Detta gäller på återvinningscentralen

Det kan vara bra att känna till att det är din skyldighet att sortera avfallet rätt. Vår personal finns tillgänglig för att hjälpa dig om du är osäker. Personalen har även rätt att hänvisa dig till korrekt container.

Personalen har också som uppgift att göra viss eftersortering. De har alltså rätt att plocka upp saker ur containrarna, både till exempel trä som hamnat i rest efter sortering eller en fin byrå som borde gå till återbruk. Du får däremot inte plocka upp saker ur containrarna. Avfallet är SSAMs egendom och vi ser till att det behandlas på ett så bra sätt som möjligt för miljön. Det är också en säkerhetsfråga.

Våra bästa tips

  • Sortera hemma så blir det smidigare när du kommer till återvinningscentralen. Använd vår sorteringsguide som stöd för att se hur du sorterar olika material
  • Lägg kläder och övrig textil i textilinsamlingen – även om den är trasig och smutsig
  • Töm dina säckar med material i rätt container
  • Lämna hela och rena saker till återbruk. Läs mer om vårt arbete med återbruk.
  • Fråga vår personal om hjälp!

Förbered dig inför besöket på återvinningscentralen

Senast uppdaterad: 22 september 2021