Lär känna SSAMs medarbetare

Ett avfallsbolag har en viktig roll i samhället genom att se till att avfall tas omhand på rätt sätt. Ändå är det inte alla som vet vilka olika arbetsroller som finns på ett avfallsbolag. Därför vill vi presentera några av våra medarbetare och låta dem berätta om sina jobb.

Senast uppdaterad: 27 maj 2021