En äng i solnedgång.

Avvikande avfall

Avvikande avfall är avfall som kräver speciell behandling för att undvika smittspridning eller andra besvär. Det är viktigt att läsa hänvisad information noggrant för korrekt hantering av materialet.

Ta hand om döda djur och slaktbiprodukter

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Materialet ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare, eller till en mottagare som har ett särskilt tillstånd av Jordbruksverket.

Det är viktigt att du läser igenom informationen noggrant för korrekt hantering av materialet.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024