Ett fält med höga rosa och vita blommor.

Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter, växter i stora bestånd på många håll i landet och kan sprida sig över långa avstånd.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är växter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och tränger ut inhemska arter.

Enligt Naturvårdsverkets vägledning om omhändertagande av växtavfall från invasiva arter ber vi dig som kund att inte lägga växtavfall från invasiva arter i kärlet för trädgårdsavfall. Är det en mindre mängd växtavfall – förslut det i dubbla påsar och sortera det som restavfall i ditt kärl hemma. När sopkärlet töms transporteras växtavfallet direkt till förbränning och någon risk för spridning av frön eller växtdelar finns inte. Invasiva främmande arter förbränns alltid istället för att komposteras.

OBS! Har du större mängder invasiva arter måste du kontakta avfallsanläggningen på Häringetorp eller Äskya för att säkerställa att de kan ta emot ditt avfall. Kontakta kundtjänst på 0470-59 95 00 så kopplar de dig vidare.

Undvik att få med jord när invasiva växter grävs upp eftersom jord inte går att förbränna.

Tänk på att inte gräva upp Parkslide då den kan skjuta rotskott upp till sju meter. Försök att utarma den genom att klippa ner den ofta.

Titta gärna på Naturvårdsverkets klipp om hur du tar hand om växtavfallet från invasiva arter.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021