Tillgänglighetsredogörelse

Södra Smålands Avfall & Miljö står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.ssam.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ssam.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@ssam.se eller ringa 0470-59 95 00. Du kan förvänta dig svar inom tre arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till info@ssam.se eller ring 0470-59 95 00

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar av webbplatsen som är otillgängliga beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll på webbplatsen som beskrivs nedan har bristande tillgänglighet på ett eller annat sätt.

 • Kompletta beskrivande alt-texter saknas.
 • Vissa delar av webbplatsen har inkonsekvent och svår navigation.
 • Vissa delar av webbplatsen har ett ostruktuerat innehåll.
 • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna.
 • Det går ej att kontrollera gränssnitt med endast ett finger/musmarkör/röstmarkör.
 • Tab-ordningen behöver ordnas för att besökaren ska kunna hantera all funktionalitet på sidan med endast tagentbord.
 • Länktexter och länkikoner kan göras tydligare.
 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast.
 • Stängd undertext saknas på filmer.
 • Textningsalternativ saknas på filmer.
 • Det finns tabeller som kan upplevas svåra att läsa i mobil.
 • Det finns moduler som är integrerade via iframe och widgets som kan vara svåra att hantera.
 • Delar av webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna och gör att innehållet inte alltid kan läsas av de funktionstekniska hjälpmedel som finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Lämna synpunkter på tillgängligheten hos Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av ssam.se. Webbplatsen har också granskats av extern leverantör. Senaste granskningen gjordes den 1 juli 2020.

Senast uppdaterad: 19 november 2020