Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Så gör du med plastkorken på pappersförpackningar

En ny EU-lagstiftning säger att plastkorkarna på plast- och pappersförpackningar ska sitta kvar under förpackningens livslängd.

Mjölkpaket på bord

Den 1 juli 2024 träder en ny EU-lagstiftning i kraft. Nu ska plastkorkarna på plast- och pappersförpackningar upp till tre liter – exempelvis mjölkförpackningar – sitta kvar under förpackningens livslängd.

Pappersförpackningen sorteras alltså som pappersförpackning – men man låter plastkorken få sitta kvar. Om man sorterar pappersförpackningen med plastkorken kvar kommer pappersförpackningen separeras från plastkorken och materialåtervinnas. Korken kommer att förbrännas. Om man istället sorterar plastkorken bland plastförpackningar kommer även den att materialåtervinnas.

Syftet är att motverka nedskräpning och se till att lösa korkar inte hamnar i naturen.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024