Ansökan om delning av fyrfacksabonnemang

Du kan välja att dela abonnemang fyrfack med en granne eller en närboende. Varje fastighetsägare gör först sitt fyrfacksval enligt instruktioner och sedan skickar fastighetsägarna tillsammans in en ansökan om delning till SSAM.

 • Om ansökan godkänns, betalar ni båda varsin grundavgift, men delar på hämtningsavgiften.
 • Max tre hushåll kan dela på ett fyrfacksabonnemang.
 • Du kan endast dela på abonnemang fyrfack.
 • Gamla abonnemangsdelningar inte längre gäller efter införandet av fyrfack.
 • Du kan inte dela abonnemang om du eller din/dina grannar har utsträckt hämtningsintervall på kärl 1.
 • Grundavgiften för varje fastighet betalas av respektive fastighetsinnehavare. Grundavgiften avser kostnader för återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, kundtjänst och administration och information. Hämtningsavgiften delas mellan de fastighetsinnehavare som delar behållare. Hämtningsavgiften avser kostnaden för tömning av kärlet och behandling av avfallet.
 • Maximalt kan tre fastighetsägare med samma abonnemangstyp dela abonnemang fyrfack. Avfallet som uppkommer på de sökandes fastigheter ska få plats i kärlen. Om fyrfackskärlen är överfulla vid upprepade tillfällen har SSAM rätt att ändra abonnemanget.
 • Samtliga anslutna fastighetsägare måste följa sorteringsanvisningarna för abonnemanget. Observera att du inte kan inte dela abonnemang om du eller din/dina grannar har ett utsträckt hämtningsintervall på kärl 1.
 • Fastigheterna ska vara närbelägna varandra.
 • En ändringsavgift enligt den gällande taxan ska betalas av var och en av de sökande.
 • Om fyrfackskärlen ska placeras på annan fastighet än sökandens så ska en skriftlig tillåtelse från markägaren bifogas med ansökan.
 • Observera! Vid ägarbyte upphör undantaget att gälla. För att fortsätta ha gemensamma fyrfackskärl måste en ny ansökan lämnas in, undertecknad av samtliga berörda fastighetsägare.

Skicka in er ansökan genom att fylla i formuläret nedan

Observera! En bekräftelse på mottagen ansökan skickas via mejl till sökande nummer 1.

Vilken kommun ligger fastigheterna i? * (obligatorisk)
Vilken kommun ligger fastigheterna i?

Alla fastigheter måste ligga i samma kommun.
Fyrfackskärlens placering (fyrfackskärlen ska stå på samma plats på hämtningsdagen) * (obligatorisk)
Fyrfackskärlens placering (fyrfackskärlen ska stå på samma plats på hämtningsdagen)

Uppgifter om sökande 1
Uppgifter om sökande 1
5Typ av fastighet för sökande nr 1 * (obligatorisk)
Typ av fastighet för sökande nr 15Typ av fastighet sökande nr 2 * (obligatorisk)
Typ av fastighet sökande nr 25Typ av fastighet sökande nr 3
Typ av fastighet sökande nr 3Intygande * (obligatorisk)
Intygande


1 Här signerar SSAM din ansökan. Lämna fältet tomt.
Senast uppdaterad: 18 juni 2021