Slamtömningsfordon

Slamtömning.

Slamtömning

Slamavskiljare från enskilda avlopp töms årligen enligt en planerad rutt. Du får en avisering innan tömning påbörjas i ditt område.

När det är dags för tömning av din slamavskiljare, förbered genom att se till att vägen är framkomlig och att slamavskiljaren är lättåtkomlig för chauffören. Markera gärna brunnen med en pinne eller en flagga.

Bygga nytt avlopp

Om du ska anlägga nytt avlopp behöver du ha tillstånd från din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor. Avståndet mellan slamavskiljaren och fordonet ska inte vara mer än 15 meter. Locket ska vara av lätt material, till exempel av plast, glasfiber eller plåt och väga max 15 kilo.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2019