Påminnelse! – Frågeformulär till fastighetsägare

I dagarna gick det ut ett brev till alla fastighetsägare till flerfamiljsfastigheter i SSAM:s ägarkommuner där ni ombads besvara frågor om insamling av förpackningar i er fastighet. Uppgifterna kommer att utgöra underlag för ersättningen från producenterna. Det är viktigt att så många som möjligt svarar för att vi ska få ett bra underlag. Vi behöver ert svar senast 20 september 2023.

Om ni inte har fått något brev ber vi er att kontakta vår kundtjänst, info@ssam.se eller 0470-59 95 00

Bild som visar person som sorterar förpackningar i ett miljörum

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Senast uppdaterad: 14 september 2023