Östers IF och SSAM ingår partnerskap

Bild på 2 personer som skakar hand.

Östers IF och SSAM ingår partnerskap för att bekämpa matsvinn och främja hållbar avfallshantering.

Östers IF är stolta att meddelat ett nytt och innovativt partnerskap med SSAM, en framstående aktör inom avfallshantering och återvinning. Ett partnerskap som markerar båda organisationernas engagemang för hållbarhet och samhällsansvar.

– Detta partnerskap med SSAM ser jag som en naturlig förlängning av vår långsiktiga strategi att vara en klubb som inte bara är passionerade om fotboll utan även bryr oss om samhället vi lever och verkar i. Genom att arbeta tillsammans med SSAM kommer vi att ha möjlighet att skapa större medvetenhet om vikten av att minska matsvinn och förbättra avfallshantering på lokal nivå, säger Natalie Serrate, försäljnings- och marknadschef, Östers IF.

Partnerskapet kommer att lanseras med en serie gemensamma initiativ, inklusive informationskampanjer, workshops och event riktade till både klubbmedlemmar och den bredare allmänheten. Det första steget påbörjas redan nu under 2023 som handlar om att förbättra avfallshanteringen på Visma Arena. Under 2024 kommer partnerskapet ta sig uttryck genom en informationskampanj som fokuserar på att minska matsvinnet i hushållen.

– Samarbetet mellan SSAM och Östers IF, en klubb med en stark lokal närvaro och ett engagemang för hållbarhet är en kraftfull förening av våra gemensamma värderingar och mål. I våra hjärtefrågor kring hållbarhet, samhällsansvar och innovationsdriven utveckling ser vi en unik möjlighet att skapa verklig förändring. Genom detta partnerskap strävar vi inte bara efter att göra skillnad på lokal nivå, utan att även inspirera andra att följa vår väg. Tillsammans har vi kraften att forma en bättre och mer hållbar framtid för vårt samhälle och kommande generationer säger Florim Albborn, VD, SSAM.

Senast uppdaterad: 2 november 2023