Taxor och avgifter

Ta del av de fullständiga taxorna för respektive kommun.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om kommunernas taxor varje år.

Taxan 2020

Från och med 1 januari 2020 har alla taxor i ägarkommunerna samma struktur. Taxan för sophämtning är uppdelade i en grundavgift och en hämtningsavgift.*

Regeringen har beslutat att införa en skatt på avfallsförbränning från och med 1 april 2020. Denna införs för att öka återvinningen och minska förbränningen av avfall. På grund av detta regleras taxorna. Du hittar aktuella taxor nedan.

Ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsternformation om regeringens beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slamtaxan är ett totalpris per storleksklass av brunn där behandlingsavgift och hämtningsavgift ingår.

Nya tjänster presenteras i Markaryds och Älmhults taxa

I taxan för Markaryds och Älmhults kommun tillkommer nya tjänster. I taxedokumentet för 2020 presenteras taxa för fyrfacksabonnemang till villor och fritidshus som kommer införas under hösten 2020. Det finns nu även en klar taxa för matavfallsinsamling för flerfamiljshus/verksamheter som kommer införas under 2020. Hämtning av grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall erbjuds nu i alla kommuner.

*Grundavgift: en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.
Hämtningsavgift: påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2020