Inlämnade prylar återbruk

Inlämnade prylar återbruk. Fotograf: Anna Nordström

Återbruk

Det bästa du kan göra för miljön är att dela, låna, laga och återanvända.

Istället för att lämna sakerna som du inte har användning för, till förbränning eller materialåtervinning, kan du lämna dem till återbruk. Genom re-design eller second hand-försäljning kan dina prylar få ett nytt liv.

Vi är duktiga i Sverige på att återvinna material, näring och energi ur vårt avfall men trots detta ökar avfallsmängderna varje år. Tillsammans kan vi minska mängden avfall och detta kan ske genom bland annat återbruk.

Du kan lämna material till återbruk i Lessebo, Tingsryd och Växjö kommun.

På återvinningscentralen kan du lämna saker till återbruk, till exempel möbler, porslin och husgeråd, sportutrustningar, leksaker, cyklar mm. Generellt tas inte elektronik emot, men undantag görs för stereo, hi-fi utrustning och lampor.

Materialet säljs på Miljöverkstan i Strömbergshyttan Du kan också lämna direkt till Miljöverkstan på öppettider:Måndag – lördag kl. 10.00-16.00. Vill du att Miljöverkstan kommer och hämtar sakerna hemma, kan en sådan beställning göras.

 

På Elsemåla återvinningscentral kan du lämna hela och användbara saker till återbruk, till exempel mindre möbler, porslin och husgeråd, sportutrustning, leksaker, cyklar mm.

Materialet tas omhand av Lions resp. Emmaus som säljer det i sina butiker. Vinsten går det välgörenhet.

På Norremarks kretsloppspark kan du lämna hela och användbara saker till återbruk, till exempel mindre möbler, porslin och husgeråd, sportutrustning, leksaker, cyklar mm. Cyklarna tas omhand av Tempus som reparerar dem och säljer dem i sin butik.Övrigt material tas omhand av biståndsorganisationerna Emmaus Björkå och Human Bridge som säljer det i sina butiker. Vinsten går till välgörenhet.

Du kan också lämna textilier till återbruk och återvinning på samtliga Växjö kommuns återvinningscentraler. Human Bridge tar hand om alla textilier som lämnas in och ser till att de går antingen till bistånd, secondhandförsäljning eller textilfiberåtervinning. Du kan lämna alla sorters textilier och inte bara kläder. De kan vara både hela och trasiga. Textilierna ska lämnas i en försluten sopsäck.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2019
Sidan publicerad av: Maja Lund