Vår vision: Ett Småland utan avfall

“Det finns inget självändamål i att vi ska hantera en massa avfall” säger Jessica Cedervall, vd för SSAM. Ribban är högt satt med målet att minska avfallet med 25 procent fram till 2025.

En man och en kvinna sitter i en miljö med träväggar och återbruksprylar.

Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi, och Jessica Cedervall, vd, i det nya Återbruket i Växjö.

För att jobba mot visionen har vi på SSAM antagit Avfall Sveriges mål att minska mat- och restavfallet med 25 procent fram till 2025, och satsar även på att minska grovavfallet i samma utsträckning. För att nå målen har två processledare utsetts. De ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter för att minska avfallet.

Vad gäller grovavfallet är Återbruket som i sommar öppnar på Norremarks kretsloppspark i Växjö ett viktigt steg på vägen.

Jag hoppas att den cirkulära ekonomin tar fart

Jag hoppas att den cirkulära ekonomin tar fart, att fler ser möjligheten att återbruka. Och inte bara lämna bort grejer utan även konsumera återbruk, säger Jessica Cedervall.

För att minska restavfallet kommer det nya fyrfackssystemet ge mycket.

– Det finns inget självändamål i att vi ska hantera en massa avfall. Vi har inte heller byggt fast oss i några dyra lösningar, med till exempel en stor förbränningsanläggning som behöver matas. Därför tror jag att vi kan komma långt när det kommer avfallsminskningen, säger Jessica Cedervall.

Vad är det som gör SSAM till en spännande arbetsplats?

– Att här får man en chans att göra skillnad och påverka ganska många människor att förändra sitt beteende och minska mängden avfall och den miljöpåverkan som det avfallet har. Att kunna påverka och göra skillnad tror jag är viktigt för många.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2019