Bild

Ta del av vår affärsplan och verksamhetsplan.

Affärsplan och verksamhetsplan

Bolagets affärsidé är att erbjuda resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Vi lyckas genom att ha kunniga
och engagerade medarbetare, utgå från kundens behov och genom att samverka med andra.


Verksamhetsplanens syfte är att beskriva bolagets planerade arbete för verksamhetsåret 2022. Planen är underlag för årets budget. Verksamhetsplan beskriver mer i detalj vilka åtgärder som bolaget vidtar det kommande året för att nå målen som finns angivna i denna affärsplan. Fokus i verksamhetsplanen är det kommande året men där finns även beskrivet aktiviteter som kommer att pågå under flera år. 

Senast uppdaterad: 19 december 2022