En illustration på fyrfackssymbolen.

Utsträckt hämtningsintervall för fyrfack

Om du har valt fyrfackssystemet kan du välja att få hämtning av kärl 1 var fjärde vecka istället för varannan vecka (gäller inte osorterat). För att få sophämtning var fjärde vecka måste du kunna ta hand om ditt matavfall på egen hand på ett miljöanpassat sätt.

Läs nedan vad som gäller för din kommun och hur du kan ansöka om utsträckt hämtningsintervall för fyrfack.

Sophämtning var fjärde vecka

För att få sophämtning var fjärde vecka måste du kunna ta hand om ditt matavfall på egen hand på ett miljöanpassat sätt. Se blankett nedan.

Blankett för anmälan om kompostering

När din hemkompost har blivit godkänd av myndighetsnämnden på Lessebo kommun ansöker du om utsträckt hämtningsintervall hos SSAM. Se blankett nedan.

Blankett för ansökan om utsträckt hämtningsintervall på kärl 1

SSAM ansvarar för hämtning och hantering av kommunalt avfall, men vi är inte berättigade att ta beslut om godkänd hemkompost – då det är en fråga om hälsa och miljö.

Gäller från och med 1 april 2020.
Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Abonnemang utsträckt hämtningsintervall för fyrfack

Kostnad villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan.

2531 kr

-


Grundavgift

Detta är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Grundavgiften är kopplad till varje bostadsfastighet – äger du två fastigheter får du alltså betala två grundavgifter. Grundavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

FÖR GÄLLANDE GRUNDAVGIFT SE AKTUELL TAXAöppnas i nytt fönster

LÄS LESSEBO KOMMUNS AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MER INFORMATION

Sophämtning var fjärde vecka

För att få sophämtning var fjärde vecka måste du kunna ta hand om ditt matavfall på egen hand på ett miljöanpassat sätt. Se blankett nedan.

Blankett för anmälan om kompostering

När din hemkompost har blivit godkänd av miljö- och byggnämnden på Markaryds kommun ansöker du om utsräckt hämtningsintervall hos SSAM. Se blankett nedan.

Blankett för ansökan om utsträckt hämtningsintervall på kärl 1

SSAM ansvarar för hämtning och hantering av kommunalt avfall, men vi är inte berättigade att ta beslut om godkänd hemkompost – då det är en fråga om hälsa och miljö.

 Avgifter från och med införandet av fyrfack 2020.

Abonnemang utsträckt hämtningsintervall för fyrfack

Kostnad

villa

Kostnad fritidshus

maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan.

2545 kr

-


Grundavgift

Detta är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Grundavgiften är kopplad till varje bostadsfastighet – äger du två fastigheter får du alltså betala två grundavgifter. Grundavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

För gällande grundavgift se aktuell taxaöppnas i nytt fönster

Läs markaryds kommuns avfallsföreskrifter för mer information 

Sophämtning var fjärde vecka

För att få sophämtning var fjärde vecka måste du kunna ta hand om ditt matavfall på egen hand på ett miljöanpassat sätt.

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen via Tingsryds kommuns förvaltningsbrevlåda mbf@tingsryd.se eller ring till kommunens växel på 0477-441 00 för anmälan om kompostering.

När din hemkompost har blivit godkänd av miljö- och byggnadsförvaltningen på Tingsryds kommun ansöker du om utsräckt hämtningsintervall hos SSAM. Se blankett nedan.

Blankett för ansökan om utsträckt hämtningsintervall på kärl 1

SSAM ansvarar för hämtning och hantering av kommunalt avfall, men vi är inte berättigade att ta beslut om godkänd hemkompost – då det är en fråga om hälsa och miljö.

Gäller från och med 1 april 2020.
Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Abonnemang utsträckt hämtningsintervall för fyrfack

Kostnad villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan.

2466 kr

-


Grundavgift

Detta är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Grundavgiften är kopplad till varje bostadsfastighet – äger du två fastigheter får du alltså betala två grundavgifter. Grundavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

För gällande grundavgift se aktuell taxaöppnas i nytt fönster

Läs tingsryds kommuns avfallsföreskrifter för mer information 

Sophämtning var fjärde vecka

För att få sophämtning var fjärde vecka måste du kunna ta hand om ditt matavfall på egen hand på ett miljöanpassat sätt.

Blankett för anmälan om kompostering

När din hemkompost har blivit godkänd av miljö- och hälsoskyddskontoret på Växjö kommun ansöker du om utsräckt hämtningsintervall hos SSAM. Se blankett nedan.

Blankett för ansökan om utsträckt hämtningsintervall på kärl 1

SSAM ansvarar för hämtning och hantering av kommunalt avfalll, men vi är inte berättigade att ta beslut om godkänd hemkompost – då det är en fråga om hälsa och miljö.

Avgifter från och med införandet av fyrfack 2020.

Abonnemang utsträckt hämtningsintervall för fyrfack

Kostnad villa

Kostnad fritidshus maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan.

2406 kr

-


Grundavgift

Detta är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Grundavgiften är kopplad till varje bostadsfastighet – äger du två fastigheter får du alltså betala två grundavgifter. Grundavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

För gällande grundavgift se aktuell taxaöppnas i nytt fönster

Läs växjö kommuns avfallsföreskrifter för mer information 

Sophämtning var fjärde vecka

För att få sophämtning var fjärde vecka måste du kunna ta hand om ditt matavfall på egen hand på ett miljöanpassat sätt. Se blankett nedan.

Blankett för anmälan om kompostering

När din hemkompost har blivit godkänd av miljö- och byggnämnden på Älmhults kommun ansöker du om utsräckt hämtningsintervall hos SSAM. Se blankett nedan.

Blankett för ansökan om utsträckt hämtningsintervall på kärl 1

SSAM ansvarar för hämtning och hantering av kommunalt avfalll, men vi är inte berättigade att ta beslut om godkänd hemkompost – då det är en fråga om hälsa och miljö.

Avgifter från och med införandet av fyrfack 2020.

Abonnemang utsträckt hämtningsintervall för fyrfack

Kostnad villa

Kostnad

fritidshus

maj-sep

Fyrfack 370 liters kärl, tömning: kärl 1 var fjärde vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Kräver godkänd ansökan.

2740 kr

-


Grundavgift

Detta är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Grundavgiften är kopplad till varje bostadsfastighet – äger du två fastigheter får du alltså betala två grundavgifter. Grundavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

För gällande grundavgift se aktuell taxaöppnas i nytt fönster

Läs älmhults kommuns avfallsföreskrifter för mer information 

Senast uppdaterad: 13 november 2020