Fyrfackskärl.

Kärlen

Införandet av fyrfackssystemet innebär att nya kärl kommer placeras på din tomt. Här finns information och tips angående kärlen.


Kärlens mått & utseende

 • Varje kärl rymmer 370 l. Bredd: 77 cm, höjd: 107 cm, djup: 85,2 cm
 • Kärlen kommer vara grå.
 • Kärlen är uppmärkta med etiketter med en 1: a respektive 2: a
 • Det finns möjlighet att beställa extrakärl för dig som har mycket restavfall som till exempel blöjor eller liknande. Kontakta kundtjänst för mer information om detta. Du kan även lämna förpackningar på återvinningsstationerna som innan.


Placering av kärl

 • Rekommenderat utrymme för de nya kärlen är 2x1 meter om kärlen ska stå bredvid varandra och rekommenderat byggmått på höjden är 115 centimeter. För kärl till trädgårdsavfall tillkommer 1 meter.
 • Kärlen ska stå placerade 0–5 m från tomtgränsen senast kl.06 på hämtningsdagen. En rekommendation är att kärlen alltid står på denna placering för att du ska slippa rulla fram dem vid varje tömning.
 • Kärlen ska stå på en stadig och stabil yta utan höga kanter. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknade hårdgjord yta. Ett önskemål är att kärlen ska stå med draghandtaget ut mot chauffören.


Tömning av kärl

 • Kärl 1 töms varannan vecka. Kärl 2 töms var fjärde vecka. Den veckan då båda kärlen ska tömmas, töms de på samma dag men inte vid samma tillfälle.
 • Det är ditt ansvar som fastighetsägare att vägen fram till sopkärlen är fri från hinder och lätt framkomlig. Tänk på att skotta snö och sanda fram till kärlen under vintertid. Se till att grenar, buskar eller parkerade bilar, inte är i vägen för sophämtningen.

 

Fackens storlek

 • Pappersförpackningar: 155 liter
 • Plastförpackningar: 155 liter
 • Tidningar: 60 liter
 • Ofärgade glasförpackningar: 30 liter
 • Färgade glasförpackningar: 30 liter
 • Metallförpackningar: 30 liter
 • Matavfall: 118 liter
 • Restavfall: 162 liter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2019