Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Frågor och svar

Har du någon fundering kring fyrfack? Nedan hittar du exempel på vanliga frågor och svar.

Vad är fyrfackssystemet?

Fyrfackssystemet innebär att du som villaägare och fritidshusägare kan sortera ditt avfall (matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar) i två kärl på din tomt. Kärlen är uppdelade i fyra fack vardera, systemet innehåller därför åtta olika sorters fack till ditt avfall.

 

Vad är skillnaden mellan fyrfackssystemet och dagens sortering?

Skillnaden är att du med fyrfackssystemet kan sortera tidningar, förpackningar, batterier och ljuskällor i åtta fack. Idag behöver du åka till återvinningsstation för att sortera detta avfall. Matavfall kan du fortfarande slänga men i ett av kärlens fack istället för ett enskilt kärl.


Varför införs fyrfackssystemet?

Genom att införa detta system vill vi ge våra kunder en bättre service, minska transporterna till och från återvinningsstationerna och öka återvinningen.

 

På vilket sätt får kunderna bättre service?

Förutom det avfallet vi redan hämtar hos kunden idag så kommer vi även hämta tidningar och förpackningar på din tomt och du som kund slipper köra till en återvinningstation. Det ingår även hämtning av ljuskällor och batterier. Med hjälp av de olika facken och sorteringsguide blir det lättare för dig att sortera rätt.


Varför valdes just detta insamlingssystem?

År 2016 genomfördes en gemensam studie av SSAM:s ägarkommuner: Växjö, Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhult. Då tittade en konsult på olika sätt att utveckla avfallshantering i kommunerna med mål att införa fastighetsnära insamling. Studien visade att fyrfackssystemet är det bästa alternativet ur miljösynpunkt eftersom avfallet sorteras bättre och därmed ökar återvinningen. Det är dessutom en bra service för våra kunder eftersom detta bidrar till minskade transporter då kunderna inte behöver köra till återvinningsstationer lika ofta.

 

Måste jag sortera förpackningar och tidningar?

Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Som invånare har du en skyldighet att sortera returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel och grovsopor. Den skyldigheten är reglerad i lag.

Utöver lagstiftning styrs sortering av avfall i Sverige av EU-direktiv, riksdagens beslutade miljömål och kommunernas regler för avfallshantering.

När införs fyrfackssystemet?

Villahus

 • Tingsryd: start hösten 2019
 • Lessebo: start hösten 2019
 • Växjö: start i början av 2020, pågår under hela året
 • Älmhult: start hösten 2020
 • Markaryd: start hösten 2020

Fritidshus

 • Tingsryd: våren 2020
 • Lessebo: våren 2020
 • Växjö: våren 2021
 • Älmhult: våren 2021
 • Markaryd: våren 2021


Hur införs det?

Fyrfackssystemet kommer införas i ett område i taget och när det är dags för ditt område, kommer du få information och erbjudande i brevlådan. Då kan du anmäla om du vill ha fyrfackssystemet eller inte. Om du vill ha detta system, levereras de nya kärlen till dig inom några veckor och samtidigt plockas ditt/dina gamla kärl bort. Om du inte svarar på erbjudandet, införs fyrfackssystemet automatiskt.


Hur stora är kärlen?

Varje kärl rymmer 370 l. Bredd: 75,5 cm, höjd: 110 cm, djup: 85,2 cm. Rekommenderat inbyggnadsmått är 200 x 100 cm, höjd 115 cm. Tänk på att om du har kärlen under tak, att du måste kunna öppna locken. För kärl till trädgårdsavfall tillkommer 1 meter.


Vilken färg har kärlen?

Grå


Kan man få se de nya kärlen redan nu?

De nya kärlen kommer finnas tillgängliga tillsammans med information, på kommunernas största återvinningscentraler under våren och hösten 2019 och framåt. Visningsexemplar av kärlen kommer även finnas på informationsträffar och infromationsmöten som handlar om fyrfackssystemet.

  

Placering av kärlen?

Kärlen ska stå på en stadig och stabil yta utan höga kanter. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknade hårdgjord yta. Ett önskemål är att kärlen ska stå med draghandtaget ut mot chauffören. Kärlen ska stå placerade 0–3 m från tomtgränsen. Senast kl.06 på hämtningsdagen ska kärlen vara placerade inom detta avstånd. En rekommendation är att kärlen alltid står på denna placering för att kunden ska slippa rulla fram dem vid varje tömning.


Åtkomlighet vid kärlen?

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att vägen fram till sopkärlen är fri från hinder och lätt framkomlig. Tänk på att skotta snö och sanda fram till kärlen under vintertid. Se till att grenar, buskar eller parkerade bilar, inte är i vägen för sophämtningen.


Måste jag ha två kärl eller kan jag bara ha ett?

Ja du måste ha två kärl med fullständig sortering. Om du inte önskar ha fyrfackssystemet, kan du välja ett abonnemang för osorterat avfall.


Jag kommer inte ha plats med två fyrfackskärl hur gör jag?

Då kan du kontakta våra avfallsrådgivare som kan hjälpa dig med placering av kärlen. Det finns även möjlighet att välja abonnemang för osorterat avfall då du endast behöver plats till ett kärl.

Kontakta oss på info@ssam.se eller 0470-59 95 00


Vad gör jag om jag inte får plats med mer i kärlet?

Det finns möjlighet att beställa extrakärl för dig som har förbrukning av blöjor eller liknande, kontakta kundtjänst för mer information om detta. Du kan även lämna förpackningar på återvinningsstationerna som innan.


Jag behöver större utrymme för mitt restavfall (t ex hushåll med förbrukning av blöjor) kan jag få ett större kärl?

Nej men du kan komplettera med ett 190 l kärl för restavfallet till en extra kostnad.


Vilka fraktioner finns det i respektive kärl?

 • Kärl 1: restavfall, matavfall, tidningar, färgat glas
 • Kärl 2: plastförpackningar, pappersförpackningar, metall, ofärgat glas
 • En behållare följer också med för sortering av ljuskällor & batteri (Behållaren har man inomhus men hänger ut den i behov av tömning, på kärl 2 på tömningsdagen).

Tänk på att förpackningar, tidningar, ljuskällor och batterier ska läggas löst i kärlen. Matavfall ska sorteras i en särskild papperspåse och restavfall lägger du som vanligt i en plastpåse som du knyter ihop.


Hur har ni bestämt hur kärlen ska fördelas?

Genom undersökningar som visar hur mycket avfall en genomsnittsvilla producerar av de olika sorters avfall. Avfallet ska fördelas jämnt i bilarna och utefter det har en fördelning räknats ut. Eftersom ett 40-tal kommuner redan infört systemet har vi även kunnat dra lärdom av deras erfarenheter.


Får jag lägga annat glas än flaskor och burkar i fraktionen för färgat och ofärgat glas? Vad gör jag med andra glasföremål?

Dricksglas, fönsterglas, porslin, speglar, kristallglas, glasprydnader, dekorativa glasburkar och glas-keramik ska inte läggas i kärlet, utan lämnas till återvinningscentralen. Glödlampor sorteras som el-avfall, pantflaskor lämnas till butiken.


Kan jag använda plastpåse till matavfallet?

Nej, matavfallet får endast läggas i den papperspåse som vi tillhandahåller. Detta för att matavfallet skickas för att rötas och sedan bli biogas. Plast stör denna process.


Vad gör jag med deponi (dvs. icke brännbart avfall som exempelvis söndriga dricksglas, tallrikar och krukor)?

Deponiavfall lämnar du på våra återvinningscentraler.


Får jag slänga grenar i matavfallet?

Nej. Vi tar inte emot trädgårdsavfall i matavfallssorteringen. Endast snittblommor går bra att slänga i matavfallspåsen. Trädgårdsavfallet lämnas på återvinningscentralen eller kan du beställa ett separat abonnemang där vi hämtar trädgårdsavfallet hemma hos dig.

  

Hur får man nya papperspåsar till matavfallet?

Kläm fast en papperspåse i locket på ditt matavfallskärl samma dag som du har sophämtning så lämnar chauffören en ny bunt med papperspåsar på locket till kärlet. Om du har missat att flagga efter fler påsar vid ditt tömningstillfälle kan du hämta ut papperspåsar på kommunens alla bemannade återvinningscentraler.


Hur ofta töms kärlen?

 • Kärl 1 töms varannan vecka
 • Kärl 2 töms var fjärde vecka

 

Töms kärlen samtidigt/på samma dag?

Ja, den veckan då båda kärlen ska tömmas, töms de på samma dag men inte vid samma tillfälle.

 

Hur fungerar tömningen när det är fyra fack i varje kärl?

Sopbilarna har ett delat lastutrymme som uppdelat i fyra fack, ett fack för varje sorts avfall, precis som i ditt kärl. Avfallet skiljs hela tiden åt och blandas aldrig.

 

Vad händer med avfallet efter tömning?

Avfallet sorteras i olika fack beroende på material. Matavfallet förbehandlas och skickas vidare till biogasproduktion. Restavfallet skickas till förbränning i ett fjärrvärmeverk. Förpackningar och tidningar skickas till materialåtervinning. Batterier och ljuskällor skickas vidare till miljöriktig behandling.

 

När börjar jag betala för mina fyrfackskärl?

När du har fått dina kärl så går det automatiskt över till det nya abonnemanget.


Vad består den totala abonnemangsavgiften av?

Avgiften du betalar består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast avgift som täcker kostnader för drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Hämtningsavgiften påverkas av abonnemangsval och täcker kostnader för hämtning och behandling av avfallet.


Kan jag dela abonnemang med grannen?

Ja, du kan dela ditt abonnemang med din granne. I detta fall betalar ni båda varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften.

För rådgivning, kontakta oss på info@ssam.se eller 0470-59 95 00.


Kan jag ha kvar mitt nuvarande abonnemang?

 • Osorterat: Ja men beror på kärlstorlek. Det kommer bara finnas kärl med storlek 190 liter och 370 liter.
 • Matavfall & Restavfall: Nej


Varför kan jag inte ha kvar det abonnemanget jag har idag?

Detta är ett politiskt beslut i kommunerna. Dessutom hade det varit mycket kostsamt med ett lager för alla system och vi vill vara kostnadseffektiva och avgränsa oss med de olika systemen.


Jag hemkomposterar, får jag fortsätta med det?

Ja, under förutsättning att du har ett tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller motsvarande i din kommun. Samma taxa som fyrfackssystemet.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Sidan publicerad av: Julia Nilsson